Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Duurzaam Digitaal Erfgoed

Module 1. Verkenning van de digitale erfgoedwereld

Aan de hand van praktijkvoorbeelden verkennen we de huidige situatie rondom digitalisering van erfgoed en bekijken we nieuwe trends op dit gebied. Daarbij gaan we in op de beschikbaarheid en bruikbaarheid van verschillende digitaliseringsmogelijkheden en op de keuzes die aan het gebruik ervan ten grondslag liggen. In de module maken we een koppeling tussen de drie basisprincipes van Digitaal Erfgoed Houdbaar, Digitaal Erfgoed Zichtbaar en Digitaal Erfgoed Bruikbaar aan de ene kant en strategievorming en actuele thema’s aan de andere. Bij dat laatste valt te denken aan Linked Open Data, FAIR-data en Open Erfgoeddata in de context van Open Science en Citizen Science, mede aan de hand van de casus van de Limburg Collectie en enkele projecten van de Maastrichtse Universiteitsbibliotheek. Voor een maximale leeropbrengst vormen vragen en voorbeelden uit je eigen organisatie belangrijke input voor deze module.

Deze module wordt verzorgd in samenwerking met Radboud Erfgoed en de Universiteit Maastricht.

Programmaleider: 
Prof. dr. Johan Oosterman, m.m.v. dr. Chris Dols

Aantal deelnemers:
Maximaal 15

Voertaal:
Nederlands

Vereiste voorkennis:
Geen

Type aanbod:
Module (1,5 dag)

Studielast:
28 uur

Afronding:
Certificaat

Programma*

Voorbereiding
De voorbereiding op deze module bestaat uit het bekijken van een tweetal videocolleges en het beluisteren van een podcast, het bestuderen van een aantal bronnen en illustrerende casuïstiek, en het maken van een quickscan. Aan de hand van een aantal criteria en vragen bekijk je de digitalisering van erfgoed bij een specifieke organisatie (bij voorkeur die van jezelf). Daarbij zoom je in op kansen, vragen, knelpunten en ervaringen. Het resultaat van de quickscan lever je in de vorm van een kritische analyse in bij de programmaleider. Dit vormt de input voor de rest van de module.

Moment 1
Locatie:
Erasmusgebouw, campus Radboud Universiteit.
Programma:
Je leert de docenten en andere deelnemers kennen en gaat met elkaar in gesprek om jullie praktijksituaties te bespreken.

Moment 2
Locatie:
Limburgs Museum in Venlo.
Programma: 
Dit onderdeel vindt plaats op locatie in het Limburgs Museum in Venlo. Na een rondleiding wordt aan de hand van praktijkervaringen en inspirerende voorbeelden in een interactief verdiepend college ingegaan op ontwikkelingen, mogelijkheden en valkuilen van digitalisering. Daarbij ga je in gesprek met de docenten, met experts en met andere deelnemers en vertaal je deze inzichten naar je eigen praktijk.

*Programma is onder voorbehoud