Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Duurzaam Digitaal Erfgoed

Module 2. Praktische aspecten van digitalisering

In deze module bespreken we de hedendaagse praktijk van digitalisering en wat daar direct mee samenhangt. Vragen die centraal staan, zijn hoe selectieprocessen plaatsvinden (representativiteit), welke gevolgen selectie heeft voor het gebruik van niet-gedigitaliseerde delen van de collectie, en welke kwaliteitsnormen er zijn. Maar ook: wat betekent de keuze voor hoge standaarden versus ‘quick and dirty’ (de invloed van Google Books) en wat kun je wel en niet beschikbaar stellen? Bij dit laatste staan niet alleen juridische vraagstukken centraal (rechten en privacy), maar ook processen in praktische zin, met aandacht voor de presentatie van digitale collecties en het bedienen van verschillende doelgroepen. Al deze aspecten worden besproken aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van erfgoedinstellingen; de instellingen van collega’s én je eigen organisatie.

Deze module wordt verzorgd in samenwerking met Erfgoed Gelderland, het Gelders Archief, Regionaal Archief Nijmegen, Museum Het Valkhof en Radboud Erfgoed.

Programmaleider:
Prof. dr. Johan Oosterman, m.m.v. dr. Chris Dols

Aantal deelnemers:
Maximaal 15

Voertaal:
Nederlands

Vereiste voorkennis:
Module 1 van het programma

Type aanbod:
Module (1 dag)

Studielast:
28 uur

Afronding:
Certificaat

Programma*

Locatie: Nijmeegse Universiteitsbibliotheek.


Voorbereiding
De voorbereiding op deze module bestaat uit het bestuderen van enkele websites en rapportages over de digitale aspecten van erfgoed. In korte notities reflecteer je hierop in relatie tot je eigen organisatie. Dit vormt de input voor de rest van de module.

Dagprogramma 
Dit onderdeel vindt plaats op de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. In de ochtend ga je met andere deelnemers en experts in gesprek te over de praktijkcasuïstiek, waarbij het maken van keuzes centraal staat. Aan de hand van literatuur, actuele en wetenschappelijke inzichten werk je samen met experts vanuit verschillende invalshoeken aan het identificeren van (juridische en financiële) kansen en risico’s. In de middag voer je samen met andere deelnemers de casusopdracht Collectie Gelderland uit. Daarbij zoom je in op dilemma’s en keuzes die bij het samenstellen en ontsluiten van die collectie aan bod komen. Samen met docenten en experts doorloop je de verschillende stappen, bespreek je de consequenties van keuzes en doorloop je de organisatie van het proces in praktische zin.

*Programma is onder voorbehoud