Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Duurzaam Digitaal Erfgoed

Module 3. De toekomst van digitalisering

In deze module staat de toekomst van digitalisering centraal. Die is deels voorspelbaar, maar ook in belangrijke mate ongewis: welke ontwikkelingen kunnen we verwachten, hoe anticiperen we hierop, wat wordt de verhouding tussen digitale en materiële collecties, hoe borgen we de duurzaamheid van de digitale collecties, en wat zijn perspectieven voor nieuwe vormen van onderzoek? Bij het behandelen van deze thema’s is er ook aandacht voor toekomstvisies van filosofen, schrijvers en politici. In deze module bundelen we kennis, krachten en ideeën om in samenwerking tussen de Radboud Universiteit, de Universiteit Maastricht en verschillende instanties uit de regio tot nieuwe inzichten, initiatieven en innovatie te komen.

De module wordt verzorgd in samenwerking met Radboud Erfgoed en de Universiteit Maastricht.

Programmaleider:
Prof. dr. Johan Oosterman, m.m.v. dr. Chris Dols

Aantal deelnemers:
Maximaal 15

Voertaal:
Nederlands

Vereiste voorkennis:
Module 1 en 2 van het programma

Type aanbod:
Module (1 dag)

Studielast:
28 uur

Afronding:
Certificaat

Programma

Locatie: De locatie wordt later bekend gemaakt. 

Voorbereiding
De voorbereiding op deze module bestaat uit het formuleren van een toekomstvisie op de middellange termijn (10-15 jaar) en enkele concrete actielijnen die je gelijk zou willen uitzetten in de eigen organisatie.

Dagprogramma
In de ochtend wissel je inspiratie, ideeën, vragen en feedback uit met andere deelnemers. De docenten begeleiden dit gesprek door te wijzen op kansen, risico’s en consequenties aan de hand van wetenschappelijke inzichten en casuïstiek. In de middag werk je samen met een groep wetenschappers, erfgoedexperts en verschillende organisaties uit de regio aan het tot stand brengen van samenwerkingen om elkaar te versterken bij het digitaliseren van erfgoed.