Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Programma en docenten Duurzame Loopbanen

Tijdens de driedaagse cursus Duurzame Loopbanen worden problemen en vraagstukken waar deelnemers in hun dagelijkse HR-praktijk tegenaanlopen benaderd vanuit wetenschappelijke theorie en praktische inzichten.

Programmaleider prof. dr. Beatrice van der Heijden

"Een idiosyncratische aanpak voor een duurzame loopbaan."

foto_beate_van_der_heijden_duurzame_loopbanen_2

Modules

Module 1
De eerste bijeenkomst is gefocust op bruikbare basismodellen en invloed van de eigen rol en carrière. Daarnaast wordt de praktijkcasus van de deelnemers verkend en een eerste stap gemaakt in het in kaart brengen van huidige de situatie en concrete kansen en mogelijkheden voor de toekomt.

Module 2
De tweede bijeenkomst is gericht op kaders die van invloed zijn op het verloop van loopbanen, zoals life events, career shocks, het type organisatie en (de samenhang tussen) invloeden op micro-, meso en macroniveau. Vervolgens worden deze inzichten weer gerelateerd aan de eigen werkomgeving en casuïstiek van de deelnemers.

Module 3
De derde bijeenkomst richt zich op nieuwe ontwikkelingen in de toekomst, waarbij oog is voor demografische veranderingen, nieuwe wetgeving en recente ontwikkeling zoals de groei van het aantal zzp-constructies.