Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Programma en docenten

In de publieke arena is de discussie over religieus geloof sinds het eind van de jaren 1990 niet meer weg te denken. ‘God’ blijkt tot op heden een politieke factor te zijn gebleven. Bij voortduring doen zich incidenten en kwesties voor waarbij religieus geloof een rol speelt en waarbij de samenleving, de politiek en de overheid voor dilemma’s worden geplaatst. De afnemende vertrouwdheid met vanouds in Nederland aanwezige religieuze stromingen en de zichtbare aanwezigheid van de islam stellen deze dilemma’s op scherp. Hoe moeten wij met deze kwesties omgaan?

sophie_van_bijsterveld_vrouw_ru

Geloof, ongeloof en de democratische samenleving. De betekenis van het denken van Alexis de Tocqueville voor onze tijd – prof. dr. Sophie van Bijsterveld (31 oktober, 19:30 - 21:15u)

De dominante visie in West-Europa is dat religieus geloof zich maar moeizaam verhoudt tot een moderne democratie en dat religie vooral thuis hoort in het privédomein. Alexis de Tocqueville (1805 – 1859) die als jonge Fransman de Amerikaanse democratie bestudeerde, kwam tot heel andere inzichten. Welke betekenis kunnen zijn inzichten hebben voor de vraag naar de betekenis van geloof in onze democratische samenleving?

man_MP_lachen

Seculariteit: het cadeau van het christendom aan de wereld – mr. Maurits Potappel (7 november, 19:30 - 21:15u)

Seculariteit en religieus geloof worden doorgaans als tegenpolen van elkaar gezien, tegenpolen die elkaar moeilijk verdragen. Dit college gaat in op de vraag wat wij eigenlijk onder seculariteit moeten verstaan. Welke betekenis heeft het christendom voor seculariteit? En: is het christendom een voorwaarde of belemmering van seculariteit?

Marc de Kesel

Waarom religieus fundamentalisme vooral een typisch modern fenomeen is – prof. dr. Marc De Kesel (14 november, 19:30 - 21:15u)

Religieus fundamentalisme blijft akelig actueel. De dreiging van aanslagen en terreur houdt aan. Nog steeds. Waar zit de angel? In de religie? Wat als het probleem veeleer te maken heeft met het hart van onze moderniteit? In zijn college gaat Marc De Kesel in op de kluwen die fundamentalisme en moderne identiteit met elkaar verbindt.

HS_man_nadenkend_reflectie

Religie als politieke uitdaging – prof. dr. Hans Schilderman (21 november, 19:30 - 21:15u)

Secularisatie en individualisering  hebben de klassieke religieuze en morele kaders van levensovertuigingen aangetast. Populisme en fundamentalisme zijn twee verschijnselen die daarmee verband houden, zo wordt in dit college betoogd. Hoe daarop te reageren? Wat zijn de grenzen en uitdagingen van de vrijheid van meningsuiting? Welke taak ligt hier voor religieuze, politieke en andere morele instituties in onze samenleving?