Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Programma en docenten

Welke parallellen zijn er aan te wijzen tussen de exploitatie van mens en cultuur? Hoe weerspiegelen en reproduceren hedendaagse klimaatinitiatieven mondiale koloniale relaties? Waarom worden de gevolgen van klimaatverandering vooral ondergaan langs de geopolitieke (post)koloniale lijnen? Daarover vertellen onderstaande docenten je meer tijdens tijdens de cursus Klimaatverandering & Kolonialisme.

Rob_Lenders_Man_RadboudAcademy

Kolonisatie en de Columbiaanse Uitwisseling (2 maart) – dr. Rob Lenders, gemodereerd door Marleen Reichgelt MA, (dier)ecoloog en milieu-historicus

Kolonisatie is in principe zo oud als de uittocht van de moderne mens uit Afrika. De ecologische gevolgen van de uitwisselingsstroom tussen Europa, de beide Amerika's en Afrika door kolonisatie, waren immens en zijn tot op de dag van vandaag merkbaar. Wat minder bekend is, is dat de kolonisatie echter ook een klimaateffect heeft gehad, een effect dat we tegenwoordig snel teniet aan het doen zijn. In dit college ga ik in op de grotendeels negatieve gevolgen van de kolonisatie van Amerika ten gevolge van de expansiedrang van middeleeuwse en vroeg-moderne Europeanen.

Larissa-Schulte-Nordholt_vrouw_Radboud_Academy

De koloniale wereld in Wageningen. Tropische plantenteelt in 1925 - (9 maart) – dr. Larissa Schulte Nordholt (WUR), gemodereerd door Marleen Reichgelt MAhistoricus van koloniale en postkoloniale kennisproductie.

Tijdens de colleges tropische plantenteelt van de hoogleraar J.E. van der Stok in 1925 werd constant verwezen naar de verschillende delen van het Nederlandse koloniale rijk. Van der Stok vergeleek daarbij allerhande inheemse en koloniale technieken om suiker, tabak en koffie te verbouwen. Tijdens dit college gaat Larissa Schulte Nordholt hier dieper op in; wat was er precies koloniaal aan dit onderwijs in Wageningen, hoe waren (landbouw)kennis en koloniale macht verstrengeld en wat betekende dat voor de koloniale hiërarchieën?

vrouw_Karolien_van_Teijlingen_Radboud_Academy

Decarboniseren ≠ dekoloniseren: klimaatkolonialisme in de energietransitie (16 maart) – dr. Karolien van Teijlingen (RU), gemodereerd door Marleen Reichgelt MA,, sociaal geograaf.

Eindelijk lijken (westerse) overheden en bedrijven de noodzaak van het decarboniseren van de economie in te zien. Veel van hun voorstellen voor een energietransitie breken echter niet met de koloniale machtsverhoudingen in onze wereld. In dit college laat Karolien van Teijlingen zien hoe klimaatkolonialisme doorwerkt in de energietransitie, en wat er nodig is voor een daadwerkelijk rechtvaardige, dekoloniale transitie.

man_Josias_Tembo_onderwijs_Radboud_Academy

Foundations of the modern world: the earth, the non-human and the human (23 maart) – Josias Tembo MA (RU), gemodereerd door Marleen Reichgelt MApolitiek filosoof (in het Engels).

In this lecture, Josias Tembo discusses the work of Sylvia Wynter to show how the modern world was created at the intersection of a secular conception of the human, the non-human and the earth. The lecture will demonstrate how the modern understanding of what it means to be human and non-human, and the nature of the earth is the basis on which racism and the climate crisis emerged, and continues to structure human and environmental relations today.

Adriaan_van_Dis_man_onderwijs_Radboud_Academy

De vloek van de nootmuskaat (30 maart) – dr.h.c. Adriaan van Dis, gemodereerd door prof. dr. Liedeke Plate (RU), hoogleraar Cultuur en inclusiviteit.

In dit college gaan Adriaan van Dis en Liedeke Plate met elkaar en cursisten in gesprek over het recent verschenen en onlangs in het Nederlands vertaalde boek van Amitav Ghosh, The Nutmeg’s Curse: Parables for a Planet in Crisis / De vloek van de nootmuskaat. Boodschap aan een planeet in crisis. In dit boek wordt op aangrijpende wijze de ideologie en historische praktijken van verovering en uitbuiting van mensen en de natuur die tot de huidige crisis hebben geleid verhaalt, startend met het bloedbad dat Jan Pieterszoon Coen op de Banda-eilanden aanrichtte om het nootmuskaat-monopolie.