Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Zesdelige leergang Young Leaders for Sustainable Democracy

Onze democratie staat onder druk. We zien toenemende polarisatie in de samenleving, groeiend protest van o.a. de klimaatbeweging en boeren, en lokaal bestuur dat ondermijnd dreigt te worden door criminele organisaties. Tegelijkertijd worstelen lokale overheden met integriteitskwesties door botsende zakelijke en bestuurlijke belangen en dreigt de privacy van de burger onder druk te komen te staan door het gebruik van big data.

Ben jij werkzaam binnen de publieke sector? Kom jij vanuit jouw rol in aanraking met dergelijke uitdagingen? En wil je werken aan een duurzame en veerkrachtige democratie? Tijdens deze leergang bespreken we verschillende perspectieven op weerbare democratie aan de hand van praktijkvoorbeelden. Je leert hoe je in de praktijk werk kunt maken van het versterken van een weerbare en veerkrachtige democratie en versterkt en verruimt je eigen handelingsrepertoire.

Schrijf je voor 18 december 2023 in voor de editie die van start gaat op donderdag 25 januari 2024.

Young leaders for sustainable democracy1

Factsheet voor Professionals

Taal Nederlands
Duur 6 dagen (zie volledige programma)
Planning 25 & 26 januari, 22 maart, 26 april, 24 mei en 28 juni 2024
Kosten 2.950,- (inclusief lunch op alle dagen en één keer diner)
Medewerkers en (oud)studenten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc krijgen 10% korting. Lees hier meer over de financiering.
Locatie Op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen
Eindresultaat Certificaat

Hoe is het programma opgebouwd?

Door de combinatie van wetenschappelijke kennis en concrete voorbeelden draagt de leergang niet alleen bij aan reflectie op de betekenis van praktijkvragen, maar ook aan een versterking en verruiming van het eigen handelingsrepertoire in de dagelijkse praktijk. Young leaders in het openbaar bestuur leren op deze manier hoe zij in de praktijk werk kunnen maken van het versterken en ontwikkelen van een weerbare democratie. Thema's die aan bod komen zijn ondermijning, democratische vernieuwing en burgerparticipatie, privacy en data-ethiek bij de overheid, en het democratisch tekort in regionale samenwerkingsverbanden.

Tijdens zes bijeenkomsten gaan we op basis van concrete casuïstiek, met wetenschappelijk expert(s) en deskundigen uit het veld aan de slag. Gedurende het traject werken de deelnemers aan een eigen Actieplan Weerbare Democratie dat in de laatste sessie besproken wordt. Deelnemers reflecteren op een centrale vraag en een specifiek thema waar ze mee worstelen dat gelinkt is aan Sustainable Democracy. Daarnaast bevatten de bijeenkomsten een dialoog training, een democratiesimulatie en een panelgesprek waarbij je direct aan de slag gaat met praktijkuitdagingen.

Voor wie is deze leergang relevant?

Deze zesdelige leergang is geschikt voor mid-career professionals met 3 tot 8 jaar werkervaring binnen de publieke sector (ambtenaren in gemeenten, provincies en het Rijk, en professionals in maatschappelijke organisaties), die vanuit een (in)formele leiderschapsrol hun bijdrage willen leveren aan het versterken en weerbaar maken van onze democratische samenleving.

387676

Hoofdopleider dr. Marlies Honingh:

"Onze democratie is niet statisch of 'af', maar is iets waar je dagelijks aan moet blijven werken."

In haar onderzoek is Marlies Honingh bezig met vragen op het terrein van maatschappelijke democratie, tegenmacht en burgerschap. Zo kijkt ze o.a. naar betekenis die het onderwijs heeft in de vorming en socialisatie van leerlingen om te leren handelen in onze democratische rechtsstaat.

Wat zeggen onze cursisten?

Bekijk hier de video en ontdek wat onze cursisten zeggen over het vervolgonderwijs voor professionals van Radboud Academy.

Radboud Academy als opleidingspartner

In deze cursus verbindt Radboud Academy de laatste inzichten uit de wetenschap met de actuele vraagstukken uit de samenleving en uitdagingen uit je werkpraktijk. Onder begeleiding van topwetenschappers van de Radboud Universiteit breng je je eigen casuïstiek in en ontvang je concrete handvatten om beter te kunnen handelen. We kiezen bewust voor onderwijs in kleine groepen, zodat er ruimte is voor interactie, reflectie en uitwisseling met andere deelnemers. Zo helpen we jou, je organisatie en de samenleving verder ontwikkelen.

Vink1 Science-based kennis en skills    Vink1 Topwetenschappers en experts
Vink1 Praktische toepasbaarheid          Vink1 Waardevol certificaat
Vink1 Maatschappelijke impact            Vink1 Verschillende invalshoeken