Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Programma en docenten

Politieke partijen vormen een onmisbare brug tussen burger en bestuur, bepalen de politieke agenda, ontwikkelen beleid en wetgeving, en hebben een belangrijke machtspositie. Vreemd genoeg wordt het belang van politieke partijen niet weerspiegeld in ons stelsel van recht. Het nieuwe Wetsvoorstel Wet op de politieke partijen zal verandering in deze situatie brengen. Een uitgelezen moment om de balans op te maken en politieke partijen onder het vergrootglas te leggen.

HanskoBroeksteeg_man_bril_portret

Wat is een politieke partij? – prof. dr. Ronald Tinnenvelt & prof. dr. Hansko Broeksteeg (31 oktober, 19:30 - 21:15u)

Wat is een politieke partij? Welke plaats nemen partijen in het politieke landschap in? Hoe worden partijen nu juridisch geregeld? Hoe ziet de komende Wet op de Politieke Partijen (WPP) eruit en welke aandachtspunten komen daarin naar voren?

JorisGijsenbergh_man_Zwartwit

De onafhankelijke positie van de partij en het kamerlid – dr. Joris Gijsenbergh (7 november, 19:30 - 21:15u)

Een van de hoofddoelen van de WPP is om ‘de onafhankelijke positie van politieke partijen te versterken’. Dat vergt enerzijds een overheid die deze onafhankelijkheid respecteert en terughoudend is met het instellen van beperkende regels. Anderzijds zijn wel degelijk juridische instrumenten nodig om inmenging vanuit het buitenland of financiële beïnvloeding door bedrijven te voorkomen. Volksvertegenwoordigers dienen onafhankelijk te opereren. Maar hoe garanderen we onafhankelijkheid ten aanzien van hun eigen partij? Is zetelroof legitiem?

Rowinjansen_maninpak

Buitenlandse beïnvloeding en microtargeting – mr. drs. Rowin Jansen en mr. Leon Trapman (14 november, 19:30 - 21:15u)

Heimelijke beïnvloeding van democratische processen kan zowel op nationaal niveau als binnen politieke partijen plaatsvinden en kan verschillende vormen aannemen. Ongewenste bemoeienis staat hoog op de agenda van o.a. inlichtingen- en veiligheidsdiensten, maar is moeilijk te onderkennen en lastig te bestrijden. Microtargeting behelst het benaderen van kiezers van gepersonaliseerde advertenties. Zowel op EU-niveau als op nationaal niveau is regelgeving in aantocht die de campagnetechniek moet beteugelen. Waarom is microtargeting problematisch? Wat houden de beoogde regels in? Verhelpen zij de problemen die aan microtargeting kleven?

ronaldtinnevelt_man_ingebouw

Interne democratie – prof. dr. Ronald Tinnevelt (21 november, 19:30 - 21:15u)

Politieke partijen vormen een brug tussen samenleving en politiek. Maar hoe zit het met hun interne ordening? Moeten partijen ook intern democratisch georganiseerd zijn? De WPP kiest hier niet voor. De democratische legitimiteit voor partijen moet vooral gegarandeerd worden door een vorm van transparantie. Volgens de Memorie van Toelichting bij de wet versterkt dit ‘de democratische legitimatie van een politieke partij, doordat het leden en kiezers in staat stelt een mening te vormen over de manier waarop de partij is ingericht.’ Wat zijn echter de argumenten voor een interne democratische ordening en zouden deze niet zwaarder dienen te wegen?

Koenvossen_selfie_man

Repressie en partijverbod – dr. Koen Vossen (28 november, 19:30 - 21:15u)

Niet alle politieke partijen dragen bij aan het goed functioneren van een democratie. Sterker nog, sommige partijen hebben als doel om die democratie helemaal af te schaffen of sterk uit te kleden. Andere partijen maken door hun optreden en buitenissige standpunten al dan niet opzettelijk de democratie belachelijk. Wat kan gedaan worden om zulke partijen de pas af te snijden zonder zelf in anti-democratisch vaarwater te komen? In dit college zal ook gekeken worden naar buurland Duitsland, waar anti-democratisch geachte partijen veel sterker worden bestreden dan in Nederland.