Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Tweedaagse Masterclass Ongemakkelijk Erfgoed

Omgang met ons koloniaal verleden in erfgoedcollecties

De afgelopen jaren hebben we steeds meer oog gekregen voor sporen van het koloniale verleden in onze erfgoedcollecties. Tegelijkertijd is er discussie over wat daarmee wordt bedoeld en hoe we ermee om moeten gaan. Het erfgoedbeleid over collecties uit een koloniale context is momenteel volop in ontwikkeling. Het gaat bij dit beleid en het maatschappelijk debat om kernwaarden als diversiteit, meerstemmigheid, inclusie en toegankelijkheid. Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor het beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van ons erfgoed.

De tweedaagse masterclass Ongemakkelijk Erfgoed, waarin de Radboud Universiteit samenwerkt met de Universiteit Maastricht, verkent de manieren waarop erfgoedprofessionals adequaat kunnen inspelen op de actuele discussies en het veranderende beleid over erfgoedcollecties uit een koloniale context. De eerste module biedt inzichten in de laatste ontwikkelingen. Daarbij kijken we verder dan roofkunst. We besteden aandacht aan overheids- en universitaire collecties. In de tweede module staan ontwikkelingen, mogelijkheden, kansen en valkuilen centraal in het onderzoek naar sporen in de eigen collecties. We bespreken hoe we de internationale en landelijke ontwikkelingen kunnen vertalen naar concreet beleid binnen de eigen instelling. Netwerkvorming is een van de kerndoelen van de masterclass.

Schrijf je voor 23 februari in voor de masterclass Ongemakkelijk Erfgoed.

oud_boek_erfgoed_Radboud_Academy

Factsheet voor Professionals

Taal Nederlands
Planning 9 maart van 11:00-16:30 uur en 6 april van 12:30-16:30 uur
Kosten 575,00; Medewerkers en (oud)studenten van de Radboud Universiteit en de Maastricht University krijgen 10% korting
Locatie Dag 1: Afrika Museum, Nijmegen, dag 2: Campus Radboud Universiteit
Aantal deelnemers Maximaal 15
Studielast 1-2 dag(en) voorbereiding- en toepassingstijd per module
Eindresultaat Certificaat

Deze masterclass is een samenwerking met UM logo 150 DPI FC

Hoe is het programma opgebouwd?

De masterclass bestaat uit twee dagdelen. De cursus is ontwikkelingsgericht. Er is geen toetsing of examinering. Je ontvangt na afloop een certificaat van Radboud Academy.

Je kunt uitsluitend de gehele cursus en geen losse modules volgen.

Voor wie is deze masterclass relevant?

Deze masterclass is in het bijzonder bedoel voor erfgoedspecialisten en historici; conservatoren en archivarissen; directeuren en andere beleidsmakers betrokken bij (koloniale)collecties van erfgoedinstellingen, universiteiten en overheden en andere professionals.

prof.Johan_Oosterman_man

Spreker prof. dr. Johan Oosterman

Prof. dr. Johan Oosterman is gespecialiseerd in: (vroege) rederijkersliteratuur in het Nederlandse lied van de Middeleeuwen en de zestiende eeuw en literatuur en cultuur uit het Nederlands-Duitse grensgebied. Daarnaast draagt hij als directeur van het programma Radboud Erfgoed zorg voor het academisch erfgoed.

Wat zeggen onze cursisten?

Bekijk hier de video en ontdek wat onze cursisten zeggen over het vervolgonderwijs voor professionals van Radboud Academy.

Radboud Academy als opleidingspartner

In deze cursus verbindt Radboud Academy de laatste inzichten uit de wetenschap met de actuele vraagstukken uit de samenleving en uitdagingen uit je werkpraktijk. Onder begeleiding van topwetenschappers van de Radboud Universiteit breng je je eigen casuïstiek in en ontvang je concrete handvatten om beter te kunnen handelen. We kiezen bewust voor onderwijs in kleine groepen, zodat er ruimte is voor interactie, reflectie en uitwisseling met andere deelnemers. Zo helpen we jou, je organisatie en de samenleving verder ontwikkelen.

Vink1 Science-based kennis en skills    Vink1 Topwetenschappers en experts
Vink1 Praktische relevantie                    Vink1 Waardevol certificaat