Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Programma en docenten

De afgelopen jaren hebben we steeds meer oog gekregen voor sporen van het koloniale verleden in onze erfgoedcollecties. Tegelijkertijd is er discussie over wat daarmee wordt bedoeld en hoe we ermee om moeten gaan. Het erfgoedbeleid over collecties uit een koloniale context is momenteel volop in ontwikkeling. Het gaat bij dit beleid en het maatschappelijk debat om kernwaarden als diversiteit, meerstemmigheid, inclusie en toegankelijkheid. Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt voor het beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken van ons erfgoed.

Dagdeel 1: Wat is koloniaal erfgoed? Wat is de stand van zaken in het beleid (rapporten en andere stukken)? Welke vragen, uitdagingen en kansen levert dit op voor erfgoedinstellingen?

Dagdeel 2: Onderzoeken van vragen, uitdagingen en kansen met betrekking tot koloniaal erfgoed in de eigen collecties en vertalen van landelijk beleid naar de eigen instelling.

Meer informatie over het volledige programma volgt nog.