Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Vervolgonderwijs per vakgebied

Wil je je verdiepen in je vakgebied? Je kennis en je vaardigheden verbreden? Radboud Academy geeft je hierbij per kennisdomein een overzicht van de bij- en nascholingsmogelijkheden die je aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc kunt volgen. Wil je een totaal overzicht van alle cursussen, trainingen, opleidingen, masterclasses en lezingen variërend in vorm, duur en prijs? Bekijk dan het actuele aanbod in de zoekfilter.

Radboud Academy - cursussen en trainingen

Alle vakgebieden

Radboud Academy is de verbindende schakel tussen de brede vakgebieden aan de Radboud Universiteit. Samen met topwetenschappers en experts uit de praktijk ontwikkelt Radboud Academy onderwijsprogramma’s (op maat) vanuit verschillende invalshoeken voor professionals, breed geïnteresseerden, bedrijven en organisaties.

Radboud in’to Languages

Communicatie en Taal

Radboud in’to Languages verzorgt cursussen in 18 talen, communicatietrainingen, scholingstrajecten, vertaal- en redactiewerkzaamheden en geeft coaching en advies. We zijn de partner op het gebied van taal en communicatie die professionals, gemeentes, bedrijven en organisaties helpt zichzelf te professionaliseren door beter te communiceren.

diversiteit op werk

Diversiteit en Inclusie

Het leren over en toepassen van Diversiteit, Equiteit en Inclusie (DEI) is van cruciaal belang in onze steeds veranderende wereld. Ontdek het aanbod van Radboud Academy en leer o.a. over het belang van inclusieve praktijken, het aanpakken van vooroordelen en het creëren van een inclusieve werkcultuur.

Radboud Docenten Academie - Radboud Academy

Docentschap

Bij Radboud Docenten Academie leiden we je op tot een academisch, creatief en ondernemende docent in het voortgezet onderwijs. Voor docenten en schoolleiders die zich willen blijven ontwikkelen in hun vak of in de (vak)didactiek, verzorgen wij workshops, masterclasses en maatwerktrajecten.

vrouw_duurzaam_-_betaald_1

Duurzaamheid

Speciaal voor hogeropgeleiden die zich professioneel en persoonlijk willen ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid biedt Radboud Academy een overzicht van het vervolgonderwijs over duurzaamheid. Hierin staan we stil bij onderwerpen als milieu, natuur en klimaat.

Radboud Academy-Radboud Centrum Sociale Wetenschappen-RCSW

Gedrags- en Sociale wetenschappen

RadboudCSW geeft professionals uit de sociale wetenschappen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen door praktijk en wetenschap te verbinden. We bieden ‘blended’ (BIG-)beroepsopleidingen en bij- en nascholing voor (internationale) professionals die werken in de zorg, het onderwijs en bij maatschappelijk betrokken organisaties.

nijmegen_-_nevelgeul_1

Gemeentelijke organisaties

Radboud Academy begeleidt volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren om hun positie in dit krachtenveld te versterken door hun expertise te verdiepen en hun vaardigheden te vergroten. Speciaal voor hen bieden we een overzicht van het vervolgonderwijs specifiek gericht op lokale overheidsorganisaties.

Radboudumc Health Academy - IQ Healthcare

Gezondheidszorg

Radboudumc Health Academy is het onderwijs- en opleidingsinstituut voor iedereen die werkzaam is in de zorg. We hebben een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: van artsen tot onderzoekers en van paramedici tot verpleegkundigen.

Voor zorgprofessionals die zich willen verdiepen in de omgang met de ethische aspecten van hun werk biedt IQ healthcare de opleiding Ethiek in de Zorgsector. Daarnaast zijn er cursussen voor o.a. huisartsen en zorgverleners die zich bezig houden met palliatieve zorg.

HR-professional op kantoor_

Human Resources

Loop jij als HR-professional aan tegen vraagstukken met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, werving en selectie, werkbeleving of employer branding? Radboud Academy heeft een overzicht gemaakt van al het vervolgonderwijs van de Radboud Universiteit op het gebied van human resources.

Radboud Academy - Radboud Management Academy - RMa

Management

Radboud Management Academy (RMa) baseert haar opleidingen voor managers op het sociaal-organisatorisch perspectief. Om voor langere termijn succesvol te zijn, moet je organisatie wendbaar zijn en zich richten op waardecreatie. Ontwikkel een multiperspectief met een brede mindset, maatschappelijk bewustzijn en kritische reflectie.

Radboud Academy - Radboud Pre-University College - PUC

Onderwijs

Radboud Pre-University College (PUC) organiseert vakinhoudelijke nascholing voor docenten in het voortgezet onderwijs. We ontwikkelen lesmaterialen, leskisten, studiedagen en seminars op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek, om het voortgezet onderwijs beter te laten aansluiten op het wetenschappelijk onderwijs.

Foto 'Radboud Academy - CPO - Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs'

Rechtsgeleerdheid

Het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) verzorgt onderwijs, webinars en symposia voor praktijkjuristen. Onze docenten nodigen je uit om door te vragen tot de kern en de essentie achter de juridische actualiteit te doorgronden. Dat leidt tot meer inzicht en een frisse blik. Voor scherpe juristen.

Radboud Academy - Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen - Radboud Reflects

Religie, Filosofie en Levensbeschouwing

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) werkt graag samen op het gebied van zorg, onderwijs en politiek. Denk aan persoonsgerichte zorg, goed onderwijs, persoonlijk leiderschap & zingeving, politiek & democratie en religieuze cultuur. Met aandacht voor levensbeschouwelijke vorming en de persoon achter de patiënt of jou als cursist.

Radboud Reflects organiseert verdiepende lezingen over filosofie, religie, ethiek, samenleving en cultuur. (Inter)nationale wetenschappers duiden de grote vragen van deze tijd. Denk verder… en geef je nieuwe inzichten door.

Radboud Academy - Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica - FNWI

Science, Wiskunde en Informatica

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) biedt vakken en opleidingen aan op het gebied van (medische) biologie, scheikunde, natuur- en sterrenkunde, wiskunde, informatica, moleculaire levenswetenschappen en natuurwetenschappen. Verbreed je inzicht in thema’s als energie, water, gezondheid, innovatie of ondernemerschap.

Radboud Academy - Post Academisch Onderwijs Tandheelkunde PAOT

Tandheelkunde

Post-Academisch Onderwijs Tandheelkunde (PAOT) verzorgt bij- en nascholing voor tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen, mondhygiënisten en assisterenden. Op eigen locatie of in het PAOT-centrum, afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc. Ben je afgestudeerd tandarts? Kies dan voor het alumni-update contract.

Radboud Academy - Radboud Summer School

Zomercursussen

De Radboud Summer School biedt een gevarieerd aanbod aan programma’s voor studenten, PhD’s en professionals - nationaal en internationaal - die zich in de zomer professioneel persoonlijk willen blijven ontwikkelen. En voor iedereen die wil reflecteren op maatschappelijke thema’s en wil bijdragen aan een duurzame samenleving.

Persoonlijke en professionele ontwikkeling

Naast vakinhoudelijk postacademisch onderwijs kun je bij de Radboud Universiteit ook trainingen en opleidingen volgen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hierbij een greep uit de mogelijkheden:

  • Het Radboudumc Centrum voor Mindfulness biedt als nationaal expertisecentrum mindfulnesstrainingen voor patiënten en algemeen publiek. Ook kun je de postacademische opleiding tot mindfulnesstrainer volgen.
  • Peitho is het kenniscentrum voor iedereen die meer wil weten over retorica en overtuiging. We organiseren lezingen en onderwijs.
  • Het Titus Brandsma Instituut is het onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit. Naast onderwijs over de spirituele cultuur in heden en verleden zijn we er voor hen die zich willen bezinnen op hun eigen geestelijke weg of op maatschappelijke spiritualiteit.

Maatwerkonderwijs

Staat je interesse- of vakgebied er niet tussen? Of heb je een vraag over een programma op maat die niet beantwoord kan worden door een van onze samenwerkingspartners? Neem dan contact op met Radboud Academy.