Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Waarom Radboud Academy?

Radboud Academy is het overkoepelend centrum voor Leven Lang Ontwikkelen van de Radboud Universiteit, die al het bij- en nascholingsaanbod van de Radboud Universiteit en het Radboudumc ontsluit en toegankelijk maakt voor een breed publiek hogeropgeleiden. Samen met de experts uit de faculteiten ontwikkelen we bovendien ook zelf science-based vervolgonderwijs, met een verrassende mix aan invalshoeken vanuit verschillende vakgebieden. Onze Dean en Board (waarin alle zeven faculteiten vertegenwoordigd zijn) borgen o.a. de wetenschappelijke waarde van ons onderwijs, zodat we een kwalitatief hoogwaardig aanbieder op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen zijn en blijven.

Doelgroep

Radboud Academy is er voor professionals en andere geïnteresseerden die zich willen blijven ontwikkelen. We bedienden een breed publiek hogeropgeleiden, in alle leeftijden. Als je een hbo- of wo-studie hebt gevolgd, kijken we graag hoe we kunnen aansluiten op je leervraag. Om het onderwijsaanbod goed te laten aansluiten op de leerbehoeftes uit de praktijk, werkt Radboud Academy samen met een keur aan organisaties en bedrijven. We geloven in de kracht van samenwerken en co-creëren. Samen bouwen we aan een klimaat van betekenisvol leren en ontwikkelen.

Missie

Radboud Academy inspireert en stimuleert een steeds groter wordende groep mensen om te blijven leren en zich verder te ontwikkelen. Door middel van academische scholing zorgen zij voor impact op hun eigen loopbaan en verrijken zij hun leven en de wereld om hen heen. Met op wetenschappelijke kennis gebaseerd onderwijs voor hoogopgeleiden levert Radboud Academy zo een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. Daarbij werkt Radboud Academy vanuit de kracht van interdisciplinariteit en samenwerking.

Visie

In de wereld van nu is blijven leren en ontwikkelen nodig. Om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en om bij te blijven op de dynamische arbeidsmarkt. Om ontwikkelingen in de samenleving te kunnen duiden, kansen waar te maken en bezield te leven. Universiteiten werken daarom samen met overheden en het bedrijfsleven aan een ecosysteem voor betekenisvol leren en ontwikkelen. Dit nieuwe leerklimaat vraagt om vernieuwend onderwijs dat geworteld is in wetenschappelijke kennis. Voor nieuwsgierige en ambitieuze leerders, voor iedereen die verder wil komen. Een leerklimaat waarin ruimte is voor kritische reflectie en een interdisciplinaire, vraaggestuurde aanpak.

Ambitie

Radboud Academy is met haar science-based en betekenisvol postacademisch onderwijsaanbod de universitaire opleidingspartner in de regio. We sluiten aan op leer-, kennis- en ontwikkelvragen van individuen, professionals, bedrijven en overheden. Zo verbinden we de uitdagingen van maatschappelijke partners met actuele wetenschappelijke kennis en inzichten uit het onderwijs en onderzoek van de Radboud Universiteit.

Kernwaarden

  • Persoonsgericht - We bieden coaching, begeleiding en onderwijs op maat, afgestemd op de leerbehoeften van de professionals. We kiezen voor onderwijs in kleine groepen, zodat er volop ruimte is voor persoonlijke interactie, reflectie en uitwisseling met andere deelnemers.
  • Betekenisvol - We spelen in op de hedendaagse vraagstukken uit de samenleving en de casuïstiek van de cursisten. We stellen professionals in staat niet alleen hun kennis en inzicht te vergroten, maar versterken ook het vermogen om als professional beter te handelen.
  • Verbindend - We richten ons op het samen creëren van blijvende waarde;  voor de professional, de organisatie en de samenleving. We verbinden de laatste inzichten uit de wetenschap met de actuele vraagstukken en uitdagingen uit de werkpraktijk en de samenleving.

Onderscheidend vermogen

Vernieuwend onderwijs, stevige wetenschappelijke wortels, een vraaggestuurde aanpak, de verbinding met de praktijk en de samenleving, onderwijs op maat, kritische reflectie en een interdisciplinaire scope. Dat maakt ons vervolgonderwijs bijzonder. Niet voor niks behoort de Radboud Universiteit bij de beste brede universiteiten van Nederland en zijn we wereldwijd bekend om ons baanbrekende onderzoek.

    • Radboud Universiteit heeft al bijna 100 jaar een schat aan wetenschappelijke kennis in huis, die ze deelt met 23.000 studenten en 30.000 cursisten per jaar.

klaslokaal-met-studenten-radboud-academy