Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Over Radboud Academy

Radboud Academy is het overkoepelend centrum voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de Radboud Universiteit, die al het bij- en nascholingsaanbod van de Radboud Universiteit en het Radboudumc ontsluit en toegankelijk maakt voor een breed publiek hogeropgeleiden. Als expertisecentrum hebben we de taak om al het potentieel, de zichtbaarheid en de kwaliteit van LLO binnen de Radboud Universiteit te vergroten. Bovendien zijn we een uitvoeringsorganisatie en ontwikkelen we samen met de experts uit de faculteiten innovatief, interdisciplinair science-based vervolgonderwijs met een verrassende mix aan invalshoeken vanuit verschillende vakgebieden.

Doelgroep

Radboud Academy is er voor professionals en andere geïnteresseerden die zich willen blijven ontwikkelen. We bedienden een breed publiek hogeropgeleiden, in alle leeftijden. Als je een hbo- of wo-studie hebt gevolgd, kijken we graag hoe we kunnen aansluiten op je leervraag. Om het onderwijsaanbod goed te laten aansluiten op de leerbehoeftes uit de praktijk, werkt Radboud Academy samen met een keur aan organisaties en bedrijven. We geloven in de kracht van samenwerken en co-creëren. Samen bouwen we aan een klimaat van betekenisvol leren en ontwikkelen.

Missie

Radboud Academy inspireert en stimuleert een steeds groter wordende groep mensen om te blijven leren en zich verder te ontwikkelen. Door middel van academische scholing zorgen zij voor impact op hun eigen loopbaan en verrijken zij hun leven en de wereld om hen heen. Met op wetenschappelijke kennis gebaseerd onderwijs voor hoogopgeleiden levert Radboud Academy zo een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. Daarbij werkt Radboud Academy vanuit de kracht van interdisciplinariteit en samenwerking.

Visie

In de wereld van nu is blijven leren en ontwikkelen nodig. Om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en om bij te blijven op de dynamische arbeidsmarkt. Om ontwikkelingen in de samenleving te kunnen duiden, kansen waar te maken en bezield te leven. Universiteiten werken daarom samen met overheden en het bedrijfsleven aan een ecosysteem voor betekenisvol leren en ontwikkelen. Dit nieuwe leerklimaat vraagt om vernieuwend onderwijs dat geworteld is in wetenschappelijke kennis. Voor nieuwsgierige en ambitieuze leerders, voor iedereen die verder wil komen. Een leerklimaat waarin ruimte is voor kritische reflectie en een interdisciplinaire, vraaggestuurde aanpak.

Ambitie

Radboud Academy is met haar science-based en betekenisvol postacademisch onderwijsaanbod de universitaire opleidingspartner in de regio. We sluiten aan op leer-, kennis- en ontwikkelvragen van individuen, professionals, bedrijven en overheden. Zo verbinden we de uitdagingen van maatschappelijke partners met actuele wetenschappelijke kennis en inzichten uit het onderwijs en onderzoek van de Radboud Universiteit. Onze Board (waarin alle zeven faculteiten vertegenwoordigd zijn) borgt de wetenschappelijke waarde van ons onderwijs, zodat we een kwalitatief hoogwaardige aanbieder op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen zijn en blijven.

Kernwaarden

  • Betekenisvol - We dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en leveren zo een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. We helpen onze doelgroepen om bij te blijven op de dynamische arbeidsmarkt met kennis én vaardigheden. Door professionals meer impact te geven op hun eigen loopbaan, verrijken zij hun leven en de wereld om hen heen.

  • Verbindend - We streven naar een ecosysteem voor betekenisvol leren en ontwikkelen, waarin we samenwerken met LBO, HBO en WO, overheden en het bedrijfsleven. Zo verbinden we de uitdagingen van onze cursisten en maatschappelijke partners met de inzichten uit het onderwijs en onderzoek van de Radboud Universiteit. Door samenwerking, co-creatie en kennisuitwisseling met onze partners zorgen we voor de verbinding tussen wetenschap, praktijk en maatschappij.

  • Toonaangevend - We inspireren en stimuleren een grote groep mensen, organisaties en bedrijven om zich te blijven ontwikkelen. Onze postacademische programma’s hebben een actueel wetenschappelijk fundament. We bieden postacademisch onderwijs door toonaangevende top-wetenschappers en ervaren expert uit de praktijk en worden gezien als belangrijke (universitaire) opleidingspartner in de regio.

  • Persoonsgericht - We zijn een postacademische ontmoetingsplaats die aansluit op leer-, kennis- en ontwikkelvragen van individuen, professionals, bedrijven en overheden. Denk aan onze persoonlijke en gemoedelijke onderwijssettings waarbij we bewust kiezen voor persoonlijke interactie. Ook bieden we onze cursisten de mogelijkheid voor onderwijs op maat en coaching.

Onderscheidend vermogen

Vernieuwend onderwijs, stevige wetenschappelijke wortels, een vraaggestuurde aanpak, de verbinding met de praktijk en de samenleving, onderwijs op maat, kritische reflectie en een interdisciplinaire scope. Dat maakt ons vervolgonderwijs bijzonder. Niet voor niks behoort de Radboud Universiteit bij de beste brede universiteiten van Nederland en zijn we wereldwijd bekend om ons baanbrekende onderzoek.

  • Radboud Universiteit heeft al bijna 100 jaar een schat aan wetenschappelijke kennis in huis, die ze deelt met 23.000 studenten en 30.000 cursisten per jaar.

Radboud Academy - maatwerktraject