Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Goof Claessen

Programmacoördinator Leven Lang Ontwikkelen Radboud Academy

“Ik zie het als een plicht, een bepaalde verantwoordelijkheid, om up-to-date te blijven. Als je kijkt wat er in deze tijd allemaal van een professional gevraagd wordt, dan is dat nogal wat! Het gaat wat dat betreft niet alleen om vakinhoudelijke kennis en expertise bijhouden, maar ook om bredere skills en inzichten. Als je iets uitzoomt en ziet wat er in ons tijdsgewricht allemaal gebeurt, dan is dat huge!

GoofClaessen-RadboudUniversiteit

Hoe verhouden we ons tot geo-politieke veranderingen, milieu-issues of maatschappelijke thema’s zoals individualisering en een dreigende kloof tussen rijke, succesvolle gezinnen en groepen die geen toegang tot o.a. zorg en scholing hebben? Afgelopen tijd heb ik daarom, met collega’s vanuit de Radboudumc Health Academy, een leergang gevolgd over politiek binnen organisaties: hoe je als adviseur te positioneren en te acteren? Het was leerzaam om strategieën te ontwikkelen en tegelijkertijd aan teambuilding te doen. Dat wat ik bij het Radboudumc heb geleerd wil ik graag delen met mijn nieuwe collega’s van Radboud Academy. Zo denk ik aan het opzetten van een intervisiegroepje of het periodiek delen van succes- of faalprojecten.

En ik wil me graag sterk maken voor belevingsaspecten bij trainingen waarmee ik aan de slag ga bij Radboud Academy. De leerervaring wordt zoveel rijker wanneer je er een bijzondere locatie, geur, kleur, muziek of een andere smaak aan toevoegt. Daar ligt nog een wereld voor ons om te ontdekken!”