Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Vierdelige cursus De Belijdenissen van Augustinus

Houdbaarheidsdatum onbeperkt

De Belijdenissen van Augustinus, oftewel zijn Confessiones, zijn geschreven aan het eind van de vierde eeuw en worden beschouwd als de eerste autobiografie uit de westerse literatuur. Het is tot op de dag van vandaag een veel gelezen boek en niet zo vreemd, want het doet vrij modern aan. Je denkt niet dat het geschreven is door een veertiger van 1600 jaar geleden. Verlangens, filosofische overpeinzingen, vriendschappen, volwassenwording, relatie tot zijn moeder, religieuze bekering – allemaal thema’s die de revue passeren. Ook in alle tussenliggende eeuwen raakte het nooit in de vergetelheid. Zo was het in de middeleeuwen nog steeds een invloedrijk werk waartoe theologen en filosofen zich moesten verhouden. Met de grotere belangstelling voor de persoon van de schrijver, in de 18e eeuw, komt het werk in de literaire belangstelling, o.a. door de eerstvolgende autobiografie Bekentenissen van Rousseau.

De cursus bestaat uit vier colleges waarin respectievelijk literaire aspecten, literaire receptie, theologische receptie en een filosofische invalshoek centraal staan.

Als je zelfstandig de Belijdenissen wilt (her)lezen en in een moderne context wilt begrijpen, geeft deze cursus een zeer goed kader. Voor docenten Latijn, levensbeschouwing, theologie, filosofie of geschiedenis op de middelbare school biedt de cursus achtergrondinformatie en verrassende inzichten die zeker tot inspiratie leiden bij het lesgeven over Augustinus en/of zijn Belijdenissen, over de late oudheid of over het vroege christendom.

Je kunt wel het 'Houd me op de hoogte formulier' invullen, zodat we je informeren over de data en inschrijfmogelijkheden van de nieuwe editie, of kijk in de portal voor het huidige aanbod.

Hoe is het programma opgebouwd?

‘Tranen om Dido’ – De Confessiones en de literatuur – dr. Vincent Hunink 
De Confessiones van Augustinus van Hippo (354-430) vormen een bijzonder boek, ook in literaire zin. De tekst blijkt zorgvuldig geconstrueerd, al roept de opbouw ook vragen op. Hoe verhouden zich bijvoorbeeld de eerste negen ‘autobiografische’ boeken tot de vier laatste ‘filosofische’? Verder neemt Augustinus duidelijk positie in ten opzichte van grote voorgangers zoals Homerus en Vergilius, over wie hij expliciet spreekt. Als jongen, vertelt hij, was hij diep onder de indruk van het tragische liefdesverhaal van Aeneas en Dido. Binnen de klassieke literatuur vormen zijn Confessiones een van de laatste algemeen erkende ‘meesterwerken’, maar literair gezien laat het boek zich lastig in één bepaald genre plaatsen. In het college gaat de aandacht uit naar de verschillende literaire lagen in Augustinus’ beroemde boek.

Het nachleben van de Confessiones– dr. Shari Boodts 
De Belijdenissen van Augustinus zijn vandaag een van de grote klassiekers in de wereldliteratuur, het favoriete boek van grote denkers en vaste prik op elke lijst van boeken die je gelezen moet hebben in je leven. Was dat altijd al het geval? En als het niet zo is, hoe en wanneer hebben de Belijdenissen hun illustere positie gekregen? Hoe kende en las men het werk in Augustinus' eigen tijd, in de Middeleeuwen, in de vroegmoderne periode, en tot op vandaag? In deze bijeenkomst maken we een reis door de tijd en kijken we hoe verschillende lezers en publieken doorheen de tijd Augustinus’ ‘meesterwerk’ gekend en geapprecieerd hebben.

Augustinus – De “eeuwige” meestertheoloog – prof. dr. Daniela Müller 
Augustinus geldt als de meest invloedrijke theoloog van het christendom in het Westen. Als kerkvader is hij een favoriet bij alle opvolgende theologen en pausen. Hoe kwam het tot deze exceptionele positie binnen het christelijke geloofssysteem en de westerse cultuur? Aan die vraag zitten haken en ogen. Augustinus heeft enorme invloed gehad, maar hij is ook omstreden.
De ineenstorting van het Romeinse Rijk heeft in zijn werk diepe sporen achtergelaten. Zijn streven naar eenheid is dan ook een uitvloeisel van deze roerige tijden en omstandigheden. Het bestrijden van afwijkende opvattingen werd zijn levenstaak. Centraal in zijn werk stonden echter zijn nadenken en mediteren over de wegen van de verlossing. Maar waarom werd Augustinus de meestertheoloog? Die vraag bespreken we in het tweede deel. Daarnaast bekijken we hoe ‘modern’ hij in diverse opzichten was. We lezen en bespreken fragmenten uit het vijfde boek van zijn Confessiones waarin hij zich uitspreekt over tijd en eeuwigheid. Fascinerend is de impact die hij toekent aan het subjectieve element in de beleving van tijd. Kan hij daardoor ook een denker voor de niet (meer) per se christelijke 21e eeuw zijn?

De eerste autobiografie in de Europese cultuurgeschiedenis – prof. dr. Paul van Tongeren  
Augustinus speelt niet alleen als theoloog maar ook als filosoof een belangrijke rol in de geschiedenis van de Europese cultuur. In zijn Confessiones worden veel filosofische thema’s geïntroduceerd of geherformuleerd op een manier die grote invloed zal hebben in de verdere geschiedenis van Europa. Dat dit gebeurt in de vorm van een autobiografie is opmerkelijk en drukt een stempel op de thema’s die aan de orde komen. Daarbij ontwikkelt Augustinus een heel bijzondere methode om te ontkomen aan het gevaar van leugenachtigheid dat elke autobiografie bedreigt.

Factsheet for the Curious

Startdatum: Nog niet bekend
Taal: 
Nederlands
Duur:
4 bijeenkomsten
Kosten: 
€ 120,00 (introductieprijs); de kosten zijn inclusief koffie en thee.
Type onderwijs: 
Cursus
Opleidingsvorm: 
Offline
Vakgebied: 
Kunst, cultuur en geschiedenis; Filosofie, religie en ethiek
Eindresultaat: Certificaat
Locatie: 
Op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen
Docent(en):
dr. Shari Boodts, dr. Vincent Hunink, prof. dr. Daniella Müller, prof. dr. Paul van Tongeren
Studielast: 4 colleges van 1,5 uur. Het is niet verplicht om Belijdenissen helemaal te lezen, maar het is wel aan te raden vooraf of parallel aan de cursus in ieder geval enkele hoofdstukken te lezen. De Nederlandse vertaling door Wim Sleddens wordt aanbevolen. 
Planning: Volgt
Inschrijfdeadline: Je kunt niet meer inschrijven voor deze cursus. We kunnen je wel op de hoogte houden van nieuw vervolgonderwijs.
Aantal deelnemers: Maximaal 26
Doelgroep:  For the Curious, een breed publiek in alle leeftijden
Aangeboden door: Radboud Academy

Docent Vincent Hunink

“Het werk van Augustinus is een spiegel voor de mens. Ook die van de 21e eeuw. Hij is een van de radicaalste schrijvers uit de oudheid. Wat hij ook bespreekt, hij zoekt de diepte op. En houdt pas op bij de uiterste grens voor ons verstand. ”

Vincent Hunink

Vincent Hunink is docent en vertaalde een antieke biografie van Augustinus, geschreven door zijn leerling Possidius.

Radboud Academy als opleidingspartner

In deze cursus verbindt Radboud Academy de laatste inzichten uit de wetenschap met de actuele vraagstukken uit de samenleving en uitdagingen uit je werkpraktijk. Onder begeleiding van topwetenschappers van de Radboud Universiteit breng je je eigen casuïstiek in en ontvang je concrete handvatten om beter te kunnen handelen. We kiezen bewust voor onderwijs in kleine groepen, zodat er ruimte is voor interactie, reflectie en uitwisseling met andere deelnemers. Zo helpen we jou, je organisatie en de samenleving verder ontwikkelen.

Vink1 Science-based kennis en skills    Vink1 Topwetenschappers en experts
Vink1 Praktische relevantie                    Vink1 Waardevol certificaat