Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Vierdaagse cursus Betaalbare Zorg

We willen dat onze zorg betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Zo worden mensen steeds ouder, maken ze steeds langer gebruik van zorg, en komen er steeds meer mogelijkheden voor behandeling en genezing van ziekten. Tegelijkertijd stijgen de budgetten voor medische zorg niet meer mee, waardoor de toegankelijkheid, kwaliteit en keuzevrijheid van onze zorg in het gedrang komen. Het is een opgave om de betaalbaarheid niet te laten ontsporen. Zowel op nationaal niveau, als binnen regionale zorgecosystemen en in de instellingen.

Hoe komt dat? Wat maakt het zo complex om zorg betaalbaar te houden? Hoe houden we de acute keten gezond? Hoe zorgen we voor meer preventie en voor voldoende zorg voor onze ouderen? Hoe kunnen we optimaal samenwerken bij complexe zorgvragen? En hoe brengen we veranderingen aan in onze dagelijkse zorgomgeving? Zowel topdocenten uit de wetenschap als experts uit de praktijk nemen je tijdens de vierdaagse opleiding mee in hun strategieën voor betaalbare zorg. Werken die strategieën eigenlijk wel? In welke mate? En wat kun je daaraan hebben?

In deze unieke vierdaagse cursus krijg je antwoord op al deze vraagstukken vanuit een integrale zorgvisie. Daarnaast biedt de tweede module je de ruimte en de tools om je eigen project verder te brengen. Je versterkt je evidence based kennis en kunde om projecten gericht op betaalbare zorg met blijvend resultaat te realiseren. Je doorziet de invloed van leiderschap en organisatieprocessen en bent in staat om door een stakeholderanalyse de belangrijkste belangen in kaart te brengen.

Zo combineren we de laatste inzichten uit de wetenschap met je eigen context in de praktijk.

Je kunt je nog niet inschrijven voor de editie van Betaalbare Zorg. Je kunt wel het 'Houd me op de hoogte formulier' invullen, zodat we je informeren over de data en inschrijfmogelijkheden van de nieuwe editie, of kijk in de portal voor het huidige aanbod.

Hoe is het programma opgebouwd?

De vierdaagse cursus Betaalbare Zorg bestaat uit een voorbereidende online leeromgeving en twee modules. Je kunt (deze keer) uitsluitend de gehele cursus en geen losse modules volgen.

De modules worden verzorgd door prof. dr. Patrick Jeurissen, hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc, samen met topdocenten uit de wetenschap en experts uit de praktijk.

Studielast:
 
4 dagen van 09.30 - 16.30 uur. Houd daarnaast rekening met het doorlopen van een e-learning module en een voorbereidende opdracht voor elke bijeenkomst.

Programmaleider prof. dr. Patrick Jeurissen:


“Oplopende kosten zijn op zichzelf geen probleem, maar het betekent wel dat betaalbare zorg bij steeds meer professionals een belangrijk uitgangspunt van handelen is en zal worden.”
Patrick Jeurissen - Betaalbare Zorg

Factsheet for the Curious

Startdatum: Nog niet bekend
Taal: 
Nederlands
Duur: 
4 bijeenkomsten
Kosten: 
€ 2.975,00; de kosten zijn inclusief de koffie, thee, lunch en het management boek Betaalbare zorg
Type onderwijs: 
Cursus
Opleidingsvorm: 
Blended (een combinatie van online en offline)
Eindresultaat: Accreditatie; Certificaat
Locatie: 
Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Docent(en):
O.l.v. prof. dr. Patrick Jeurissen
Studielast: Vier contactdagen van 09.30 - 16.30 uur. Houd daarnaast rekening met het doorlopen van een e-learning module en een voorbereidende opdracht voor elke bijeenkomst.
Inschrijfdeadline: Nog niet bekend
Aantal deelnemers: Minimaal 8, maximaal 15
Er vindt een schriftelijke intake plaats. Wanneer het maximaal aantal deelnemers bereikt is, kom je op een wachtlijst
Doelgroep: De vierdaagse cursus Betaalbare Zorg  is met name bedoeld voor (medische) bedrijfsleiders, beleidsadviseurs en zorgprofessionals die de ambitie hebben om hun initiatieven en samenwerking gericht op de betaalbaarheid van zorg te versterken op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en best practices uit de werkpraktijk.
Accreditatie: De cursus is voor 20 uur geaccrediteerd bij ABAN voor alle BIG-geregistreerde specialismen en bij V&VN voor verpleegkundigen.

Artikel Radboud Recharge

Er zijn veel partijen bij de betaalbaarheid van de zorg betrokken die allemaal hun eigen belangen hebben. Kom dan maar eens tot een gedeelde aanpak die werkt. Wat zegt de wetenschap daar eigenlijk over?

Leerdoelen

Deelnemers ontwikkelen inzicht in:

  • Welke wetten, spelers en geldstromen samen het functioneren van onze Nederlandse zorgstelsel bepalen.
  • Hoe wetgeving en actuele ontwikkelingen op macro-, meso- en microniveau van invloed zijn op betaalbare zorg.
  • Welke effecten de keuzes van de overheid, verzekeraars en de dokter hebben op de betaalbaarheid van zorg.
  • Hoe zorguitgaven beheersbaar kunnen blijven.
  • Hoe verschillende instellingen werken aan betaalbare zorg.
  • Wat er nodig is om de juiste zorg op de juiste plek te bieden.
  • Wat belangrijke voorwaarden zijn voor succesvolle verandering in de zorgomgeving.

Deelnemers ontwikkelen de vaardigheden om:

  • Bewust te zijn van de impact van verschillende factoren (op menselijk, technologisch, bestuurlijk, financieel, jurdisch gebied etc.) op betaalbare zorg.
  • Een veranderingsproces in gang zetten voor hun eigen project gericht op betaalbare zorg.

Bekijk hier de actuele cursussen

Radboud Academy als opleidingspartner

In deze cursus verbindt Radboud Academy de laatste inzichten uit de wetenschap met de actuele vraagstukken uit de samenleving en uitdagingen uit je werkpraktijk. Onder begeleiding van topwetenschappers van de Radboud Universiteit wordt het thema steeds op een laagdrempelige manier vanuit een ander invalshoek belicht. Er is ruimte voor interactie, reflectie en uitwisseling met andere deelnemers. Zo helpen we jou en je omgeving verder te ontwikkelen.

Vink1 Science-based kennis en skills    Vink1 Topwetenschappers en experts
Vink1 Praktische relevantie                    Vink1 Waardevol certificaat

Science-based, persoonsgericht en betekenisvol

In onze opleidingen verbinden we de laatste inzichten uit de wetenschap met de actuele vraagstukken en uitdagingen uit je werkpraktijk en de samenleving. Ze stellen je in staat niet alleen je kennis en inzicht te vergroten, maar versterken ook je vermogen om als professional beter te handelen. We kiezen hierbij bewust voor onderwijs in kleine groepen, zodat er ruimte is voor interactie, reflectie en uitwisseling met andere deelnemers. Zo helpen we jou, je organisatie en de samenleving verder ontwikkelen.

Betaalbare Zorg Radboud Academy