Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Tweedaagse masterclass Dialoog voor Duurzaamheid

We willen allemaal een schone, gezonde en groene toekomst voor onszelf, onze kinderen en onze planeet. Toch verlopen de gesprekken die we voeren over het verduurzamen van onze huizen en wijken, gezonder leven of alternatieve energiebronnen lang niet altijd succesvol. Onderzoek en praktijk wijzen uit dat het praten over deze lastige kwesties de verschillen vaak eerder vergroot, dan verkleint. Het is verre van eenvoudig om een goed gesprek te voeren. Dit, terwijl velen van ons in hun dagelijkse werksituatie doorlopend moeilijke gesprekken voeren met mensen die er vanuit andere achtergronden, posities of belangen wezenlijk anders over denken.

De interactieve tweedaagse masterclass Dialoog voor Duurzaamheid helpt je daarom om je kennis en kunde in het voeren van gesprekken te verdiepen. We verkennen de vraag waarom gesprekken verlopen hoe ze verlopen, welke mechanismen en patronen een rol spelen en hoe de kwaliteit van gesprekken verbeterd kunnen worden in de richting van een dialoog. Ook biedt de masterclass inzicht in verschillende participatievormen en oefenen we gespreksvoering in een multistakeholder casus.

Noelle Aarts, hoogleraar Socio-Ecologische Interacties bij het Institute for Science in Society van de Radboud Universiteit, geeft samen met onderzoekers van de Radboud Universiteit inzicht in de principes van een constructieve dialoog. Wat wordt er gezegd, hoe wordt daarop gereageerd en wat is daarvan dan weer het effect op het verdere verloop van het gesprek? Hoe kunnen we dit alles begrijpen en vooral: hoe kan het beter? Aansluitend oefen je eigen casuïstiek met getrainde acteurs. Zo combineren we de laatste inzichten uit de wetenschap met je eigen context in de praktijk.

Je kunt je nog niet inschrijven voor de editie van Dialoog voor Duurzaamheid. Je kunt wel het 'Houd me op de hoogte formulier' invullen, zodat we je informeren over de data en inschrijfmogelijkheden van de nieuwe editie, of kijk in de portal voor het huidige aanbod.

Hoe is het programma opgebouwd?

De tweedaagse masterclass Dialoog voor Duurzaamheid bestaat uit een voorbereidende e-learning en masterclass van twee dagen:

  • E-learning: Voorafgaand aan de start ontvang je een verdiepende inleiding in de dialoog.
  • Module 1: Tijdens de eerste module ervaar je welke factoren het verloop van een gesprek beïnvloeden. Zo komen we tot een aantal uitgangspunten voor het voeren van een goede dialoog. We ontdekken hoe je het perspectief van de ander kunt bevragen en met emoties in een gesprek omgaat. In de middag pas je deze inzichten toe. Je oefent in kleine groepen gesprekssituaties met speciaal daartoe opgeleide acteurs. We analyseren de interactie: wat gaat goed, wat kan anders en hoe kun je dat vertalen naar je eigen gesprekken in de werkpraktijk? Zo trainen we onszelf in het voeren van gesprekken met mensen die anders denken dan wijzelf.
  • Module 2: In module 2 blikken we terug op de toepassing van dag I in de werkpraktijk. Er is alle ruimte om je eigen casuïstiek in te brengen. Daarnaast verkennen de mogelijkheden om participatie vorm te geven en oefenen we met multistakeholder gesprekken. Samen onderzoeken we welke factoren de dialoog in jouw organisatie kunnen versterken.

Afronding:
De masterclass is ontwikkelingsgericht. Er is geen toetsing of examinering. Je ontvangt na afloop een certificaat van Radboud Academy.

Programmaleider Prof. Noelle Aarts:

“Anders dan bij een discussie of debat gaat een dialoog niet om winnen, maar om de kunst van het samen nadenken.”

Noelle Aarts - Duurzame Verandering


"We moeten dialogen leren voeren in plaats van debatteren." Lees er meer over in het artikel met prof. Noelle Aarts 'Van preken voor eigen gelijk naar waardevolle dialogen' op Radboud Recharge.

Factsheet for Professionals

Taal: Nederlands
Duur: 
2 bijeenkomsten
Kosten: 
€ 1.249,00; de kosten zijn inclusief de koffie, thee en lunch. 
Type onderwijs: 
Offline / fysiek
Opleidingsvorm: 
Masterclass; E-learning
Vakgebied: 
Communicatie, taal en media; Natuur, klimaat en duurzaamheid
Eindresultaat: 
Certificaat
Locatie: 
Campus Radboud Universiteit in Nijmegen
Docent(en): 
Prof. Noelle Aarts
Studielast: 2 Dagen met als voorbereiding 1 dag verdiepende e-learning
Planning: 
Volgt
Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 15
Er vindt een schriftelijke intake plaats. Wanneer het maximaal aantal deelnemers bereikt is, kom je op een wachtlijst.
Doelgroep: De tweedaags masterclass is met name geschikt voor ambtenaren, beleidsmakers, gespreksleiders en kwartiermakers die actief zijn in gesprekken over duurzaamheidsvraagstukken en deze dialogen nog constructiever willen voeren.
Vereiste voorkennis: Voorbereidende e-learning

‘Verschillen overbruggen’

Gelderland Academie vertelt over de de dialoogtraining 'verschillen overbruggen' die wij samen met hen hebben ontwikkeld. Lees hier hoe de training verliep, wat de deelnemers ervan vonden en waarom dit onderwerp zo relevant is.

Radboud Academy als opleidingspartner

In deze cursus verbindt Radboud Academy de laatste inzichten uit de wetenschap met de actuele vraagstukken uit de samenleving en uitdagingen uit je werkpraktijk. Onder begeleiding van topwetenschappers van de Radboud Universiteit breng je je eigen casuïstiek in en ontvang je concrete handvatten om beter te kunnen handelen. We kiezen bewust voor onderwijs in kleine groepen, zodat er ruimte is voor interactie, reflectie en uitwisseling met andere deelnemers.

Vink1 Science-based kennis en skills    Vink1 Topwetenschappers en experts
Vink1 Praktische relevantie                    Vink1 Waardevol certificaat