Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Vierdaagse cursus Duurzaam Digitaal Erfgoed

In de afgelopen decennia is de mens een homo digitalis geworden. Uit ons dagelijkse leven is de digitale infrastructuur inmiddels niet meer weg te denken. Die ontwikkeling biedt volop kansen voor onderwijs en onderzoek en voor tal van andere toepassingen. Ze raakt aan maatschappelijke kernwaarden zoals veiligheid en diversiteit, en stelt nieuwe eisen aan de ontsluiting en presentatie van ons erfgoed.

De vierdaagse cursus Duurzaam Digitaal Erfgoed, waarin de Radboud Universiteit samenwerkt met de Universiteit Maastricht, verkent in 3 modules de manieren waarop erfgoedprofessionals adequaat kunnen inspelen op de digitale revolutie die zich momenteel aan het voltrekken is. De eerste module vertrekt vanuit de alledaagse beroepspraktijk en biedt inzichten in de laatste ontwikkelingen in de context van Open Source en Open Science. De tweede module richt de blik op andere specialistische kennis die vereist is in de omgang met digitaliseringsprocessen, met aandacht voor privacyvraagstukken en selectie. In de derde module staan reflectie en theorievorming centraal in verband met toekomstbestendig handelen.

Je kunt je nog niet inschrijven voor deze cursus. Je kunt wel het 'Houd me op de hoogte formulier' invullen, zodat we je informeren over de data en inschrijfmogelijkheden van de nieuwe editie, of kijk in de portal voor het huidige aanbod.

Hoe is het programma opgebouwd?

De cursus Duurzaam Digitaal Erfgoed bestaat uit 3 modules. De cursus is ontwikkelingsgericht. Er is geen toetsing of examinering. Je ontvangt na afloop een certificaat van Radboud Academy.

Je kunt uitsluitend de gehele cursus en geen losse modules volgen.

Programmaleider prof. dr. Johan Oosterman:

“We digitaliseren omdat het moet. Daarbij vragen we ons te weinig af hoe dit ons beeld van erfgoed ingrijpend verandert.”

Johan Oosterman - Programmaregisseur Duurzaam Digitaal Erfgoed

Factsheet for the Curious

Startdatum: Nog niet bekend
Taal:
Nederlands
Duur:
4 bijeenkomsten
Kosten: 
Nog niet bekend
Type onderwijs:
 Cursus
Opleidingsvorm: 
Offline
Vakgebied:
Kunst, cultuur en geschiedenis
Eindresultaat:
 Certificaat
Locatie:
De bijeenkomsten vinden o.a. plaats op de campus van de Radboud Universiteit en in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
Docent(en):
Prof. dr. Johan Oosterman, dr. Chris Dols, drs. Odin Essers en gastdocenten.
Studielast: Houd naast de 4 lesdagen rekening met 1-2 dag(en) voorbereiding- en toepassingstijd per module.
Aantal deelnemers: Minimaal 8, maximaal 15. Er vindt een schriftelijke intake plaats. Wanneer het maximaal aantal deelnemers bereikt is, kom je op een wachtlijst.
Doelgroep: Duurzaam Digitaal Erfgoed is in het bijzonder bedoeld voor organisaties en professionals die werkzaam zijn in de erfgoedsector. De onderwerpen en vraagstukken die aan de orde komen, hebben zowel betrekking op de praktijk van digitalisering van erfgoed, als op de strategische en organisatorische aspecten daarvan. Val je niet in deze primaire doelgroep, maar opereer je wel op het snijvlak van digitalisering, erfgoed en cultuur, of wil je hier gewoon meer van weten? Ook dan ben je uiteraard van harte welkom.
Vereiste voorkennis: Geen

Duurzaam digitaal erfgoed - Ad van Pinxteren

Ad van Pinxteren, oud-deelnemer Duurzaam Digitaal Erfgoed 2021:

“Ik heb het onderwijsprogramma als een steun in de rug ervaren. Je leert er mensen kennen die zich allemaal met dezelfde onderwerpen bezighouden. Het vervolg is dat ik in een digitaliseringsproject rond de kinderboekencollectie deze onderwerpen zichtbaarder heb kunnen maken.”

Bekijk hier de actuele For the Curious-cursussen

Artikel: Digitalisering houdt erfgoedcollecties bereikbaar

Erfgoed bevindt zich vaak achter gesloten deuren. Dat doen we om het goed te conserveren, maar daardoor is het wel moeilijk bereikbaar voor een breed publiek, en voor onderwijs en onderzoek. Digitalisering van erfgoed is daarom een must. Maar hoe doe je dat? Lees het hele artikel op Radboud Recharge.

Radboud Erfgoed

Behoud, beheer en het zichtbaar maken van erfgoed vormt de missie van Radboud Erfgoed. De professionele zorg voor de universitaire erfgoedcollecties is een kerntaak, net als het vergroten van de toegankelijkheid door presentaties en digitalisering. Onderwijs op verschillende niveaus is een speerpunt. Radboud Erfgoed werkt hiervoor samen met de Faculteit der Letteren en verschillende partners uit de erfgoedsector.

Radboud Academy als opleidingspartner

In deze cursus verbindt Radboud Academy de laatste inzichten uit de wetenschap met de actuele vraagstukken uit de samenleving en uitdagingen uit je werkpraktijk. Onder begeleiding van topwetenschappers van de Radboud Universiteit breng je je eigen casuïstiek in en ontvang je concrete handvatten om beter te kunnen handelen. We kiezen bewust voor onderwijs in kleine groepen, zodat er ruimte is voor interactie, reflectie en uitwisseling met andere deelnemers. Zo helpen we jou, je organisatie en de samenleving verder ontwikkelen.

Vink1 Science-based kennis en skills    Vink1 Topwetenschappers en experts
Vink1 Praktische relevantie                    Vink1 Waardevol certificaat