Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Vijfdelige cursus Nederlands Koloniale Erfenis

Nederlands koloniaal verleden en de slavernij die daarvan deel uitmaakte staan in het middelpunt van de belangstelling. De afgelopen jaren zijn uitvoerige wetenschappelijke studies verschenen, zagen verschillende toonaangevende tentoonstellingen het licht en zijn belangrijke bronnen gedigitaliseerd, zoals de registers die in Suriname en Curaçao werden bijgehouden van mensen in slavernij. De verwerking van het kolonialisme en het koloniaal verleden is inmiddels onderwerp van menig actueel en breed maatschappelijk gevoerd debat. Deze cursus plaatst deze publieke debatten in historische en juridische context, en reikt verdere stof tot nadenken aan.

De cursus behandelt zowel het koloniale verleden van Nederland als 'erfenissen' uit dat verleden en hoe die tot op de dag van vandaag doorwerken. In de colleges wordt stilgestaan bij de wijze waarop de Nederlandse samenleving zich tot dat koloniaal verleden verhoudt. Hoe kiezen historici en erfgoedspecialisten hun woorden, wie zetten zij centraal in hun geschiedschrijvingen, en tot wie richten zij zich? Hoe werd de slavernij gerechtvaardigd door juristen door de tijd heen, en welke actuele juridische discussies spelen er rondom koloniaal erfgoed, bijvoorbeeld wat betreft de teruggave van geroofde museumobjecten of het opschorten van internationale adoptie? Waar komt die toegenomen aandacht voor het koloniale verleden in publieke debatten vandaan, en hoe spelen de Nederlandse overheid en de academische wereld hierop in?

Deze cursus biedt een goed beeld van recente wetenschappelijke inzichten en debatten, en verbindt deze aan brede maatschappelijke thema’s.

Je kunt je nog niet inschrijven voor de editie van Nederlands Koloniale Erfenis. Je kunt wel het 'Houd me op de hoogte formulier' invullen, zodat we je informeren over de data en inschrijfmogelijkheden van de nieuwe editie, of kijk in de portal voor het huidige aanbod.

Factsheets for the Curious

Startdatum: Nog niet bekend
Taal: Nederlands 
Duur: 5 bijeenkomsten (4 colleges van 1,5 uur en een lezing van 1 uur)
Studielast: Houd rekening met gemiddeld ten minste 1 uur voorbereiding per college.
Kosten: € 180,00 (introductieprijs); de kosten zijn inclusief koffie en thee, entree tot het Afrika Museum
Type onderwijs: Cursus 
Opleidingsvorm: Offline 
Eindresultaat: Certificaat 
Locatie: Op de campus van de Radboud Universiteit en de laatste bijeenkomst in het Afrika Museum
Docent(en): Dr. Coen van Galen, prof. mr. Jelle Jansen, Bente de Leede MA, Marleen Reichgelt MA, dr. Annette Smidt
Studielast: 4 colleges van 1,5 uur en een lezing van 1 uur. Houd rekening met gemiddeld ten minste 1 uur voorbereiding per college
Aantal deelnemers: Minimaal 23, maximaal 30
Doelgroep: For the Curious 
Aangeboden door: Radboud Academy

Moderator Marleen Reichgelt

"Geschiedenis is altijd een wisselwerking tussen heden en verleden; bij weinig onderwerpen zie je dat zo duidelijk als bij de geschiedenis van het Nederlands kolonialisme. De laatste jaren hebben nieuwe stemmen, perspectieven en inzichten dat verleden – én de doorwerking daarvan – actueler dan ooit gemaakt."

Marleen Reichgelt

Marleen Reichgelt werkt aan een proefschrift waarin ze de positie, agency en leefwerelden van kinderen betrokken bij de katholieke missie op toenmalig Nederlands-Nieuw-Guinea tussen 1905 en 1962 bestudeert.

Bekijk hier de actuele For the Curious-cursussen

Radboud Academy als opleidingspartner

In deze cursus verbindt Radboud Academy de laatste inzichten uit de wetenschap met de actuele vraagstukken uit de samenleving en uitdagingen uit je werkpraktijk. Onder begeleiding van topwetenschappers van de Radboud Universiteit wordt het thema steeds op een laagdrempelige manier vanuit een ander invalshoek belicht. Er is ruimte voor interactie, reflectie en uitwisseling met andere deelnemers. Zo helpen we jou en je omgeving verder te ontwikkelen.

Vink1 Science-based kennis en skills    Vink1 Topwetenschappers en experts
Vink1 Praktische relevantie                    Vink1 Waardevol certificaat