Microcredentials en edubadges

Wil je als professional op een betrouwbare manier kunnen aantonen welke kennis en skills je beheerst? Aan steeds meer cursussen en trainingen worden er microcredentials erkend, een digitaal bewijs van het bereikte leerresultaat. Met edubadges, de visuele digitale certificaten waarmee de microcredentials worden uitgereikt, kun je vervolgens zichtbaar maken welke concrete kennis je hebt opgedaan of specifieke vaardigheden je beheerst.

Waarom is het interessant voor professionals?

Met microcredentials kun je je flexibel doorontwikkelen, zonder dat je een langdurige opleiding hoeft te volgen. Een microcredential is namelijk een erkend bewijs voor je opgedane kennis en vaardigheden tijdens een kort leerprogramma, en is daarmee een waardevolle aanvullingen op je traditionele diploma. Je ontvangt een microcredential in de vorm van een edubadge. In de edubadges-backpack verzamel je alle edubadges, welke je kunt delen met werkgevers of andere onderwijsinstellingen. Dit kan het overstappen van werk en het switchen tussen opleidingen vergemakkelijken.

Wat is de meerwaarde voor werkgevers?

Een microcredential is een kwaliteitskeurmerk dat inzicht en zekerheid biedt in de door professionals behaalde leerdoelen. Werkgevers en onderwijsinstellingen kunnen de microcredentials en edubadges verifiëren en erop vertrouwen dat de professional de kennis of vaardigheden ook daadwerkelijk beheerst. Bovendien kunnen ze er van op aan dat het gevolgde onderwijs van een hoogwaardig niveau is en aan Europese kwaliteitsnormen voldoet.

Hoe kom je aan een edubadge?

  • Een microcredential ontvang je in de vorm van een edubadge door het succesvol afronden van een cursus, training of andere leeractiviteit waar een badge aan gekoppeld is. 
  • Wanneer je aan alle criteria voldoet en je het leerresultaat hebt gehaald, ontvang je een e-mail om je edubadge te claimen. 
  • Ga naar https://eduid.nl/ en vraag met je privé mailadres een nieuw eduID aan. 
  • Ga naar My eduID en koppel je eduID account aan de IDP (Identity Provider): edubadges Naam Validatie.
  • Ben je werkzaam bij een Nederlandse kennisinstelling en heb je een instellingsaccount? Koppel dan je eduID aan je instelling. 
  • Activeer je backpack op https://edubadges.nl/ door te kiezen op ‘Open je backpack’ en in te loggen met je eduID. 
  • Ten slotte kan je de verdiende badge delen op je CV of online platforms zoals LinkedIn, om je prestaties aan anderen te laten zien.
Logo microcredentials en edubadges

Van kwaliteit verzekerd

Dankzij een microcredential kun je bij een publieke onderwijsinstelling zoals de Radboud Universiteit een cursus of training volgen die kleiner is dan een diplomagericht onderwijstraject, waarbij de leeruitkomsten toch getoetst en erkend zijn. Microcredentials kunnen variëren in lengte en intensiteit, maar zijn vooral bedoeld voor kortlopend onderwijs (korter dan een half jaar), waarbij de studiebelasting per cursus varieert van 84 tot 840 uur. De leeruitkomsten worden aangetoond door bijvoorbeeld een examen, presentatie of verslag. Ze voldoen aan landelijke afspraken welke zijn afgestemd met andere onderwijsinstellingen in Nederland. Zo zijn ze landelijk geregistreerd, herleidbaar en controleerbaar.