Academische taalvaardigheid op het vwo

Is taal een hindernis tussen vo en wo? Wat doe jij als docent in 4, 5 en 6 vwo om studenten goed voor te bereiden op hun universitaire studie? Ontdek in deze masterclass hoe je de diagnostische taaltoets gebruikt en leer hoe je scholieren begeleidt bij academische taalvaardigheid.

  Algemeen

  Taalvaardigheid blijkt een struikelblok te zijn in de aansluiting tussen vo-wo. Wat kun jij als docent doen om leerlingen in 4, 5 en 6 vwo voor te bereiden op een succesvolle start van een universitaire studie? Leer in deze masterclass meer over de diagnostische taaltoets en hoe je leerlingen begeleidt op gebied van academische taalvaardigheid. Het programma bestaat uit twee delen:

  Deel 1: Informatie over taalbeleid aan de Radboud Universiteit

  • Informatie over de taaltoets die eerstejaars studenten aan de Radboud Universiteit moeten maken. Waarom deze toets? Wat verwachten we van startende studenten? Verschil tussen Nederlands en Engels? Wat wordt er precies getoetst en wat laten de eerste resultaten zien?
  • Wat vinden docenten van de RU van de taalvaardigheid van studenten? Vorig studiejaar is een enquête uitgezet onder ruim 2000 Radboud-docenten. In de masterclass delen we de resultaten met je.
  • Welke voorzieningen zijn er op de Radboud Universiteit om studenten te helpen bij het ontwikkelen van een academische taalvaardigheid?

  Deel 2: Carrousel in drie groepen

  In het tweede deel van de masterclass krijgen deelnemers de gelegenheid om met collega’s (van andere scholen) te spreken over de volgende drie onderwerpen:

  1. Hoe kunnen we scholieren voorbereiden op een academische taalvaardigheid? Is het een taak voor docenten Nederlands en Engels, of voor alle docenten?
  2. Hoe pakken we de voorbereiding praktisch aan? Wat is er nodig aan lesmateriaal? Wat verwacht je van de leerlingen? Wat heb je nodig vanuit de Radboud Universiteit? Hoe kunnen we samenwerken?
  3. Welke rol speelt taalvaardigheid binnen de verschillende vakken op het vo en hoe ga je daar als docent mee om? Welke feedback krijgen scholieren op hun taalgebruik? Bijvoorbeeld in werkstukken, communicatie, proefwerken etc.

  Aanmelden

  Deze masterclass wordt in het studiejaar 2023 - 2024 weer aangeboden. Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.

  Startdatum

  Nader te bepalen
  Deze masterclass wordt in het studiejaar 2023 - 2024 weer aangeboden. De exacte datum is nog niet bekend.
  Voertaal
  Nederlands

  Factsheet

  Type onderwijs
  Masterclass