Zeeland van boven
Zeeland van boven

Masterclass vakdidactiek aardrijkskunde: activerend, toekomstgericht onderwijs

Bij aardrijkskunde staat de wisselwerking tussen de aarde en haar bewoners centraal; onderwijs over klimaatverandering, energietransitie en migratie biedt leerlingen ‘kennis voor morgen’.

  Algemeen

  De grote ruimtelijke vraagstukken vandaag hebben een flinke impact op de toekomst van de leerlingen. Maar wordt er in de lessen daadwerkelijk vooruitgekeken? En hoe kun je leerlingen op een pósitieve manier vooruit laten kijken als de toekomst bepaald lijkt te worden door geopolitieke conflicten en klimaatverandering? In deze Masterclass ga je hiermee aan de slag! 

  Toekomstgericht onderwijs bestudeert denkbeelden over de toekomst, en deze denkbeelden beïnvloeden ons handelen in het hier en nu.

  David Hicks onderzocht in het Verenigd Koninkrijk welke referenties aan de toekomst er stonden in verschillende lesmethodes en ontdekte dat als die al aanwezig waren, ze vrijwel allemaal negatief waren. Iris Pauw vond in haar promotieonderzoek vergelijkbare resultaten voor Nederland. Daarmee schetsen we in het aardrijkskunde-onderwijs een erg negatief beeld van de toekomst van de wereld en van onze leerlingen. 

  Hoe kunnen we leerlingen vanuit geografische verbeelding laten kijken naar waarschijnlijke, mogelijke en/of wenselijke toekomstscenario’s? Aan de hand van scenariodenken en met input uit de 'Pedagogiek van de hoop' gaan we werken aan werkvormen die leerlingen krachtige kennis, vaardigheden en attitudes bieden om vanuit verschillende perspectieven naar de toekomst te kijken. Wanneer leerlingen zelf in scenario’s leren denken en zich kritisch afvragen wat wenselijk is, benaderen ze de realiteit eerlijker en wordt het leren diepgaander en persoonlijker.

  Concrete output

  Tijdens de bijeenkomsten gaan we aan de hand van theorie met betrekking tot toekomstgericht aardrijkskunde-onderwijs aan de slag met pakkende voorbeelden, en ga je zelf (in groepjes) ook activiteiten ontwikkelen. Je maakt dus samen lesmateriaal en krijgt verschillende werkvormen aangereikt van collega’s en vanuit de Radboud Docenten Academie. Na afloop van deze Masterclass ga je met een variatie aan direct in te zetten activerend lesmateriaal naar huis. Je hebt meer kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot toekomstgericht geografisch denken die je kunt vertalen naar je eigen lespraktijk.
   

  Startdatum

  14 oktober 2024
  Plaats
  Campus Radboud Universiteit
  Kosten
  € 395
  Vrijgesteld van btw
  Ja
  Onderwijsvorm
  Combinatie van op locatie en online
  Voertaal
  Nederlands
  Aantal bijeenkomsten
  4
  Deadline inschrijving
  09 oktober 2024, 00:00

  Factsheet

  Type onderwijs
  Masterclass
  Toelatingseisen
  De masterclass is bedoeld voor (aanstaande) docenten Aardrijkskunde en Mens en Maatschappij.
  Studie uren
  20
  Eindresultaat
  Certificaat

  Bijeenkomst 1

  Maandag 14 oktober, 15.30-17.00 uur, campus Radboud Universiteit
  Tijdens deze eerste kennismakingsbijeenkomst gaan we aan de hand van theorie met betrekking tot Toekomstgericht aardrijkskunde onderwijs aan de slag met pakkende voorbeelden. Aan het eind van deze sessie heb je een beeld van wat je zelf zou willen ontwikkelen en zijn er groepjes gevormd.

  Bijeenkomst 2

  Maandag 11 november, 15.30-17.00 uur, online
  De tweede bijeenkomst staat vooral in het teken van Scenarioleren in de klas, inclusief een aantal inspirerende werkvormen/voorbeelden. De groepjes maken een start met het ontwikkelen van een werkvorm/lesmateriaal.

  Bijeenkomst 3

  Maandag 18 november, 15.30-17.00 uur, online
  Werksessie: Naast het delen van inspirerende voorbeelden staat peerfeedback hier centraal en wordt er verder ontwikkeld in de groepjes. 

  Bijeenkomst 4

  Maandag 2 december, 15.30-17.00 uur, campus Radboud Universiteit
  Tijdens deze afsluitende bijeenkomst gaan we de uitvoering in de praktijk van de ontwikkelde werkvormen bespreken, inclusief een laatste feedbackronde.