Aanbod onderwijs voor professionals

Resultaat 41 - 60 van 182 resultaten
 • Kritische Discoursanalyse: Teksten, Contexten en Macht (RSS1.16)

  Kritische Discoursanalyse: Teksten, Contexten en Macht (RSS1.16)

  Deze cursus biedt een uitgebreide, praktische inleiding tot kwalitatieve KDS

 • Kwalitatief Interviewen van Deskundigen (RSS1.09)

  Kwalitatief Interviewen van Deskundigen (RSS1.09)

  De cursus ''kwalitatief interviewen van deskundigen'' geeft je diepgaande kennis, begrip, en vaardigheden voor het geavanceerd interviewen van deskundigen, als belangrijke actoren in het genereren van kennis in politiek en sociaal onderzoek.

 • Kwalitatieve Gegevensanalyse: Concepten en Technieken (RSS1.15)

  Kwalitatieve Gegevensanalyse: Concepten en Technieken (RSS1.15)

  Deze inleidende cursus dompelt deelnemers onder in de fundamentele principes, strategieën en technieken van kwalitatieve gegevensanalyse.

 • Kwalitatieve Gegevensanalyse: Onderzoeksopzetten en -Praktijken (RSS2.13)

  Kwalitatieve Gegevensanalyse: Onderzoeksopzetten en -Praktijken (RSS2.13)

  Deze cursus biedt een leidraad voor diegenen die hun kwalitatieve data willen integreren in de invloedrijke onderzoeksdesigns van vergelijkbare casussen en process tracing.

 • Kwalitatieve Vergelijkende Analyse (KVA): Basis en Geavanceerde Analyses Uitvoeren met Behulp van R - week 2 (RSS2.14)

  Kwalitatieve Vergelijkende Analyse (KVA): Basis en Geavanceerde Analyses Uitvoeren met Behulp van R - week 2 (RSS2.14)

  Deze 5-daagse persoonlijke cursus laat je kennismaken met geavanceerde methodologische ontwikkelingen in Kwalitatieve Vergelijkende Analyse (KVA) die het mogelijk maken om hun resultaten verder te onderbouwen

 • Kwalitatieve Vergelijkings Analyse (KVA): Basis en Geavanceerde Analyses Uitvoeren met Behulp van R (RSS1.03)

  Kwalitatieve Vergelijkings Analyse (KVA): Basis en Geavanceerde Analyses Uitvoeren met Behulp van R (RSS1.03)

  In deze cursus maken studenten kennis met het uitvoeren van Qualitative Comparative Analysis (QCA) met de vrij beschikbare R-software.

 • Meta-analyse (RSS2.17)

  Meta-analyse (RSS2.17)

  Leer geavanceerde meta-analyse uit te voeren met behulp van gratis, open-source software (in R). Basisonderwerpen zijn onder andere statistische modellen, effectgroottes, forest plots, samenvattingseffecten en heterogeniteitsschattingen.

 • Multilevel Regressie-analyse met R (RSS2.15)

  Multilevel Regressie-analyse met R (RSS2.15)

  De cursus behandelt multilevel regressieanalyse met R voor twee soorten gegevens: individuen genest binnen sociale contexten (bijv. crossnationale enquêtes) en herhaalde waarnemingen van individuen (bijv. longitudinale panelstudies).

 • Neuroscience

  Neurotechnologieën in Cellulaire en Systeem Neurowetenschappen (RSS4.08)

  Deze zomerschool biedt een unieke kans om de allernieuwste instrumenten in de neurowetenschappen te leren, van theoretische principes tot praktijkervaring.

 • Omvangrijke Data: Inleiding tot Tekst Analyse (RSS2.07)

  Omvangrijke Data: Inleiding tot Tekst Analyse (RSS2.07)

  De cursus introduceert statistische modellen voor netwerkgegevens en andere gegevens met complexe afhankelijkheid tussen waarnemingen. Een reeks modellen wordt theoretisch besproken, in toepassingen en met behulp van R.

 • MethodsNet + RSS

  Online Kwalitatieve Methoden en Virtuele Etnografie (RSS00.05)

  Deze zomercursus richt zich op het gebruik van digitale technologieën voor het verzamelen van kwalitatieve gegevens, vanuit een conceptueel tot toegepast perspectief, inclusief logistieke, technische en ethische vraagstukken.

 • Ontwikkelingen in Modellering van de Levenscyclus van het Milieu (RSS3-04.01) - VOL

  De sterke punten, beperkingen en potentiële valkuilen bij het bepalen van milieueffecten van een product met behulp van Life Cycle Assessment (LCA)-methoden.

 • Opzet en Methoden van Toegepast Evaluatieonderzoek (RSS2.02)

  Opzet en Methoden van Toegepast Evaluatieonderzoek (RSS2.02)

  In een steeds complexere wereld speelt evaluatie een cruciale rol bij het nemen van beter geïnformeerde beslissingen. Deze cursus stelt je in staat om te beslissen welke evaluatieaanpak, onderzoeksstrategie en bijbehorende methoden geschikt zijn

 • Panel Gegevens Analyse (RSS1.13)

  Panel Gegevens Analyse (RSS1.13)

  Deze cursus geeft een algemeen overzicht van de methoden die gebruikt worden om panelgegevens te analyseren. Er wordt speciale nadruk gelegd op causale gevolgtrekkingen, een primair doel van de sociale wetenschappen.

 • Proces Opsporingsmethoden in de Praktijk (RSS2.12)

  Proces Opsporingsmethoden in de Praktijk (RSS2.12)

  Deze praktijkgerichte cursus is gericht op het versterken van je vaardigheid om process tracing methoden te gebruiken in je eigen onderzoek. De cursus is bedoeld voor mensen die actief bezig zijn met process tracing onderzoek.

 • Procestraceringstechnieken - Inleiding (RSS1.07)

  Procestraceringstechnieken - Inleiding (RSS1.07)

  Process Tracing (PT) ontrafelt het causale mechanisme dat ten grondslag ligt aan associatie en maakt interne conclusies mogelijk over de processen die oorzaken en uitkomsten met elkaar verbinden.

 • R voor Gevorderden (RSS1.12)

  R voor Gevorderden (RSS1.12)

  Deze cursus is bedoeld om een dieper inzicht te geven in R voor gebruikers die al over basisvaardigheden beschikken op het gebied van gegevensanalyse in deze programmeertaal.

 • MethodsNet + RSS

  Regressieanalyse, een intensieve cursus (RSS1.01)

  Regressieanalyse is de belangrijkste kwantitatieve techniek om onder de knie te krijgen. Het is essentieel voor elke big data, statistische en causale inferentie techniek die algemeen gebruikt wordt in de sociale wetenschap.

 • Ruimtelijke Analyse voor Sociale Wetenschappen in R (RSS2.16)

  Ruimtelijke Analyse voor Sociale Wetenschappen in R (RSS2.16)

  De cursus verkent het dynamische snijvlak van ruimtelijke analyse en sociale wetenschappen met behulp van R. Je krijgt essentiële vaardigheden aangereikt om geografische gegevens te analyseren en sociale fenomenen in kaart te brengen.

 • MethodsNet + RSS

  Spoedcursus in R - Een Geleidelijke Introductie (RSS00.06)

  De cursus behandelt de basis van het programmeren in R. Daarnaast wordt ook het werken in RMarkdown behandeld, waarmee je een heel onderzoeksartikel kunt genereren met RStudio.