Minorenstelsel Faculteit der Letteren

In je derde jaar volg je een minor van 40 EC. Deze minor is een pakket van samenhangende vakken waarmee je je kennis over een bepaald onderwerp verbreedt of verdiept. De minoren die door de Faculteit der Letteren worden aangeboden gaan over actuele maatschappelijke thema’s. Door één van deze minoren te kiezen, breng je een accent aan in je studie, waarmee je je straks beter onderscheidt op de arbeidsmarkt. Lees hier alles over de opzet van het minorstelsel.

Inschrijfdeadlines

  • Buitenlandminor (buiten Europa): 14 januari
  • Buitenlandminor (binnen Europa): 28 februari
  • Educatieve minor: 21 mei
  • Thematische minor: tijdens reguliere inschrijfperiode in juli
  • Vrije minor: tussen 1 en 15 juli

Praktische informatie

Inschrijven voor studenten Faculteit der Letteren

  • Om te kunnen deelnemen aan minoronderwijs en ervoor te zorgen dat alle cursussen op de juiste plek in je Studievoortgangsoverzicht (SVO) komen te staan, moet je je van tevoren via OSIRIS inschrijven, zowel voor de minor als voor de afzonderlijke cursussen binnen die minor.
  • Inschrijven voor de minor (via Specialisatie) en het (inter)disciplinaire pakket (via Minor) doe je in juli. Gebruik dit stappenplan, zodat je geen belangrijke onderdelen mist. Let op: voor de vrije minor kun je je niet zelf inschrijven, dit gebeurt automatisch na goedkeuring van de invulling van de keuzeruimte van de vrije minor (30 EC). Meer informatie over de vrije minor.
  • Inschrijven voor de minorcursussen doe je tijdens de reguliere inschrijfperiodes (juli voor onderwijs in sem. 1; december voor onderwijs in sem. 2).

Inschrijven voor studenten buiten Faculteit der Letteren

Ben je een student van binnen de Radboud Universiteit, maar niet aan de Faculteit der Letteren? Dan geldt de informatie op deze en onderliggende pagina's niet voor je. Wil je de keuzeruimte van jouw minor invullen met cursussen bij de Faculteit der Letteren, bijvoorbeeld taalvaardigheidsonderwijs Duits, Frans of Spaans, kijk dan bij het cursusaanbod in Osiris en filter op bijvak. Controleer ook of je aan de inhoudelijke ingangseisen van de cursus voldoet.

naar Osiris

 

Aanvullende informatie

In twee gevallen geldt er aanvullende informatie.

Individuele invulling

Je sluit je minor af met een denktank, waarbij je aan de slag gaat met een actueel vraagstuk van een bedrijf, instelling of organisatie. Je kunt ook kiezen voor een individuele invulling van de denktank in de vorm van een individuele stage bij een bedrijf/organisatie of een onderzoeksstage. Houd dan rekening met het tijdpad: je verzoek moet voor een stage in het eerste semester uiterlijk 15 juli ingediend zijn bij de examencommissie en voor een stage in het tweede semester uiterlijk 15 december.

Twee bachelors

  • Sta je voor twee bacheloropleidingen aan de Faculteit der Letteren ingeschreven en ben je met de eerste opleiding in of na september 2018 gestart, dan geldt het volgende: Je kan voor één de opleidingen vrijgesteld worden van het volgen van een minor (40 EC). Voor de invulling van de minor bij de andere opleiding hoef je alleen de vaste onderdelen van die minor te volgen. Zie voor meer informatie de OER van je opleiding.
  • Sta je voor een bacheloropleiding aan de Faculteit der Letteren én een bachelor aan een andere faculteit ingeschreven, dan kun je vrijgesteld worden van de keuzeruimte van de minor en hoef je alleen de vaste onderdelen te volgen. Dien hiervoor een verzoek in bij de examencommissie.

Studenten gestart vóór 2018

Ben je vóór september 2018 met de bachelor begonnen, dan volg je twee minoren (samen 30 EC). Bekijk alle informatie die geldt voor studenten die vóór 2018 met de bachelor zijn begonnen (pdf). Let op: dit document bevat (door de overgang naar een nieuwe website) enkele niet-werkende links. Heb je vragen? Neem dan contact op met het Studenten Informatiepunt.