Buitenlandminor

In een steeds meer globaliserende wereld is het van belang om kennis te hebben van andere landen en onze positie in de wereld. Studeren in het buitenland is niet alleen een goede manier om meer kennis op te doen maar ook om je taalvaardigheid te verbeteren en om een andere cultuur van binnenuit te leren kennen. Ook draagt een studieverblijf in het buitenland bij aan je persoonlijke ontwikkeling en kan het ervoor zorgen dat je bij toekomstige werkgevers een streepje voor hebt. De letterenfaculteit beschikt over een uitgebreid netwerk met buitenlandse universiteiten. De universiteit helpt je om vakken te vinden die relevant zijn voor je opleiding.

Programma

  • Onderwijs in het buitenland (30 EC)
  • Think Tank: Study abroad (10 EC): je gaat bij terugkomst met een groepje van 6-8 studenten aan de slag met een vraagstuk van een bedrijf of instelling. Hier vind je meer informatie over de denktank. Je kunt ook kiezen voor een individuele- of onderzoeksstage.
    Let op: Wil je de denktank in het eerste semester volgen, houd er dan rekening mee dat voor deze cursus (LET-LETMI-DT00) een ingangsvoorwaarde geldt.

Ben je in 2023-2024 of daarvoor al naar het buitenland geweest in het kader van de buitenlandminor, dan is de cursus Study Abroad: Academia and Society (LET-LETMI-RF12) voor jou wel verplicht. Heb je deze nog niet behaald, raadpleeg dan de overgangsregeling.

Deadlines

Als je je wilt aanmelden voor een buitenlandverblijf in het kader van de buitenlandminor, dien je een verzoek in via Osiris. Meer informatie over de aanmeldprocedure. Meer informatie over de aanmeldprocedure.

Aanmelden:

  • Voor 15 januari buiten Europa
  • Voor 1 maart binnen Europa

Mogelijk B3-programma met een buitenlandminor

Periode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Onderwijs in het buitenland (25 EC)Bachelorthesis (10 EC)
Think Tank: Study Abroad (10 EC)
Study Abroad: Academia and Society (5 EC, online)Major- of keuzecursus* (5 EC)Major- of keuzecursus* (5 EC)

* Of je in het tweede semester majoronderwijs (= onderwijs van jouw eigen opleiding) moet volgen of een of meerdere keuzecursussen uit één disciplinair pakket kunt kiezen, verschilt per opleiding. Bekijk wat er voor jouw opleiding is bepaald (pdf).

Major- of keuzecursus(sen) in semester 2

Terwijl jij in het eerste semester in het buitenland studeert, volgen je studiegenoten in Nijmegen naast hun minorcursussen ook een of twee cursussen van jouw eigen opleiding. Uitzondering op deze regel is de opleiding Romaanse talen en culturen; daar vindt geen majoronderwijs in het eerste semester plaats.

In onderstaand pdf-bestand kun je zien of je deze cursussen in het tweede semester moet inhalen of dat je een of meerdere keuzecursussen uit één disciplinair pakket kunt kiezen.

Buitenlandminor: major- of keuzecursus(sen) in semester 2 (pdf)

LET OP: Controleer of alle cursussen op de juiste plek in je SVO staan. Is dat niet het geval, stuur dan een mail naar het STIP (stip [at] let.ru.nl (stip[at]let[dot]ru[dot]nl)), waarin je aangeeft welke cursus(sen) ter vervanging van het majoronderwijs uit het eerste semester dienen. Wil je ter vervanging van het majoronderwijs cursussen inbrengen die niet in één en hetzelfde pakket zitten OF cursussen van een andere faculteit/universiteit, dien dan een verzoek in bij de examencommissie (aangepast disciplinair pakket).

Staat in het PDF-bestand aangegeven dat er een verzoek bij de examencommissie nodig is, dien dan eerst een dergelijk verzoek in. Bij de verwerking van het officiële besluit van de examencommissie wordt je SVO aangepast.