Lokaal vol studenten
Lokaal vol studenten

Thematische minoren Faculteit der Letteren

De Faculteit der Letteren biedt verschillende thematische minoren aan, die allemaal een actueel en maatschappelijk thema hebben. Zo kun je je kennis over dit thema verbreden of verdiepen.

voorbeeld van een B3-programma met een thematische minor

Programma

Elke thematische minor bestaat uit drie vaste onderdelen:

  • Themacursus (5 EC): je krijgt een introductie op het thema van de minor, met als doel een theoretische basis te leggen.
  • Wetenschap en Samenleving / Academia and Society (5 EC): je gaat in op relevante maatschappelijke debatten gerelateerd aan het thema van de minor en je krijgt inzicht in de uiteenlopende mogelijkheden die een geesteswetenschappelijke opleiding je op de arbeidsmarkt biedt.
  • Denktank (10 EC): je gaat met een groepje van 6-8 studenten aan de slag met een vraagstuk van een bedrijf of instelling. Je kunt ook kiezen voor een individuele- of onderzoeksstage
    Let op: Voor de denktank in semester 1 (LET-LETMI-DT00) geldt een ingangsvoorwaarde, voor de denktank in semester 2 geldt dit niet. 

Naast de vaste onderdelen volg je voor 20 EC keuzecursussen. Je kiest dan vakken uit een interdisciplinair of disciplinair pakket.

Hierboven zie je een voorbeeld van een mogelijk B3-programma met een thematische minor.

  • Sommige opleidingen bieden in het eerste semester slechts 1 majorcursus

Interdisciplinair of disciplinair

Voor de 20 EC keuzecursussen kun je vakken kiezen uit een interdisciplinair of disciplinair pakket.

Interdisciplinair pakket

Als je voor het interdisciplinaire pakket van je minor kiest, volg je voor 20 EC cursussen die allemaal nauw samenhangen met het thema van je minor.

  • Als er binnen een minor meerdere interdisciplinaire pakketten aangeboden worden, mag je cursussen uit de verschillende interdisciplinaire pakketten van die minor combineren.
  • Je mag uit een interdisciplinair pakket geen cursussen kiezen die tot het verplichte deel van jouw eigen opleiding behoren.

Disciplinair pakket

Als je kiest voor een disciplinair pakket volg je voor 20 EC cursussen bij één opleiding (binnen of buiten de Faculteit der Letteren). Bekijk het overzicht van de disciplinaire pakketten binnen onze eigen faculteit.

Aanbod thematische minoren

Je kunt kiezen uit onderstaande 5 thematische minoren.

Cultureel Erfgoed en Publiek

In deze minor van de Faculteit der Letteren leer je hoe je historische kennis kunt vertalen naar een publiek.

Multilingualism in Europe

De minor Multilingualism in Europe wordt aangeboden door de Faculteit Letteren. In deze minor onderzoek je wat het betekent om tweetalig te zijn in de context van onderwijs en werk, zowel op individueel als collectief niveau.

Diversity, Inclusion and Gender

De minor Diversity, Inclusion and Gender wordt aangeboden door de Faculteit der Letteren. In deze minor behandel je historische en hedendaagse culturele verschillen tussen mensen op basis van geslacht, etniciteit, religie en andere kenmerken.

European Culture and National Identities

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit Letteren. In deze minor verken je de complexe spanningen tussen Europese en nationale culturen en identificaties vanuit een cultuurhistorisch en hedendaags perspectief.

Beleid, Organisatie en Communicatie

In deze minor leer je de principes die ten grondslag liggen aan beleidsvorming en hoe je communicatie kunt inzetten om sturing te geven aan beleid in professionele organisaties.