Beleid, Organisatie en Communicatie

Beleid en communicatie vormen de hoekstenen van elke organisatie (maatschappelijk, cultureel, politiek of commercieel). Elke organisatie wordt immers beoordeeld op haar beleid; op het maken van doordachte keuzes met voldoende draagvlak. Voor de ontwikkeling en implementatie van dat beleid heb je communicatie nodig: om te informeren, weerstanden weg te nemen, te motiveren, overtuigen of om begrip te kweken.

In deze minor doe je ervaring op in het begeleiden van beleidsvorming en ontwikkelen van communicatiestrategieën. Je leert ook om op een academische manier beleid en communicatie te analyseren en te reflecteren op het samenspel van beide. Na afronding van deze minor heb je inzicht in de principes van beleidsvorming en weet je hoe je communicatie kunt inzetten om sturing te geven aan beleid in professionele organisaties.

Hoe kan communicatie bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van strategie en beleid?

 

Keuzecursussen (20 EC)

Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

  1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Bekijk het overzicht van de disciplinaire pakketten binnen onze eigen faculteit of buiten de Faculteit der Letteren
  2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit het interdisciplinaire pakket van de minor Beleid, Organisatie en Communicatie. Je vindt dit pakket in Osiris. Dit pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit (en ook van andere faculteiten van de Radboud Universiteit), die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor.

Let op!

  • Wil je wijzigingen aanbrengen in de keuzecursussen van de minor of je keuzeruimte elders (andere faculteit of universiteit) invullen, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.
  • Kies je een of meerdere cursussen die door een andere faculteit worden aangeboden, houd er dan rekening mee dat zij mogelijk andere inschrijfdeadlines voor cursusinschrijvingen hanteren. Raadpleeg de OER van de opleiding die de betreffende cursus aanbiedt voor meer informatie. Met name bij de Faculteit der Managementwetenschappen is dit het geval.
  • Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.

Contact