Cultureel Erfgoed en Publiek

Wat vertellen sporen van vroeger over het nu? Hoe houd je het verleden levend? Je duikt in de cultuur, kunst, literatuur en architectuur van een specifieke periode en leert hoe je je bevindingen vertaalt naar de praktijk. Specialisten uit musea, archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen leren je hoe je historische kennis kunt vertalen naar bijvoorbeeld een kunstproject, tentoonstelling of educatieve website.

Erfgoed kan niet bestaan zonder de samenleving, net zoals een tentoonstelling zonder publiek geen lang leven heeft. Hoe verhoudt het publiek zich tot de geschiedenis die ligt besloten in materieel erfgoed zoals musea en hun collecties, rijksmonumenten, archeologische monumenten en cultuurlandschappen? We putten inspiratie en culturele identiteit uit ons erfgoed, maar het kan ook aanleiding geven tot conflict; denk bijvoorbeeld aan de maatschappelijke discussies over standbeelden en straatnamen van Nederlandse zeehelden. Erfgoed is een interessant speelveld waarin overheid en de samenleving samen verantwoordelijk zijn voor het behouden en verbinden van kennis en cultuur.

Hoe houd je het verleden levend?

Vaste onderdelen

 

CodeCursusECP1P2P3P4
LET-LETMI-TH03Themacursus: Cultureel Erfgoed en Publiek5 ECX   
LET-LETMI-RF03Cultureel Erfgoed en Publiek: Wetenschap en Samenleving5 EC X  
LET-LETMI-DT03Denktank: Cultureel Erfgoed en Publiek10 EC  XX

Lees meer over de denktank, individuele stage bij een bedrijf of organisatie en onderzoeksstage.

Keuzecursussen (20 EC)

Naast de vaste onderdelen kies je voor 20 EC keuzecursussen. Er zijn twee mogelijkheden om deze ruimte in te vullen:

 1. Je kiest een disciplinair pakket, waarbij je voor 20 EC cursussen volgt bij één opleiding. Bekijk het overzicht van de disciplinaire pakketten binnen onze eigen faculteit of buiten de Faculteit der Letteren
 2. Je kiest voor 20 EC cursussen uit de hieronder genoemde interdisciplinaire pakketten van de minor Cultureel Erfgoed en Publiek. Je vindt deze pakketten in Osiris. Elk pakket bestaat uit cursussen van meerdere opleidingen van de Letterenfaculteit, die allemaal nauw samenhangen met het thema van deze minor. Zo kun je je binnen deze minor ontwikkelen tot een interdisciplinair specialist in het cultureel erfgoed van een bepaalde periode, maar je mag ook kiezen voor verbreding door cursussen uit meerdere hieronder opgenomen interdisciplinaire pakketten te combineren. 
  1. Interdisciplinair pakket: Oudheid
  2. Interdisciplinair pakket: Middeleeuwen
  3. Interdisciplinair pakket: Vroegmoderne tijd
  4. Interdisciplinair pakket: de 19e eeuw
  5. Interdisciplinair pakket: de 20e en 21e eeuw

Let op!

 • Wil je wijzigingen aanbrengen in de keuzecursussen van de minor of je keuzeruimte elders (andere faculteit of universiteit) invullen, moet je zes werkweken voor de start van de minor een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Bij interdisciplinaire pakketten toetst de examencommissie of deze wijzigingen passen binnen het thema van de minor en bij disciplinaire pakketten of er sprake is van disciplinaire samenhang.
 • Kies je een of meerdere cursussen die door een andere faculteit worden aangeboden, houd er dan rekening mee dat zij mogelijk andere inschrijfdeadlines voor cursusinschrijvingen hanteren. Raadpleeg de OER van de opleiding die de betreffende cursus aanbiedt voor meer informatie. 
 • Alle met LUISTERTAAL gemarkeerde cursussen kunnen ook in de luistertaalvariant gevolgd worden. Beschik je over voldoende receptieve kennis van de voertaal van de cursus om teksten te kunnen lezen en de colleges te kunnen volgen, maar is je spreek- en schrijfvaardigheid niet zo goed, dan kun je bij deze cursussen de opdrachten, tentamens en werkstukken in het Nederlands of Engels maken (vraagstelling is wel in de voertaal). Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met de cursuscoördinator van de cursus. 
  Klik hier voor een zelftest Duits, hier voor Frans en hier voor Spaans.
 • Het is helaas niet mogelijk om bij de roostering van de cursussen uit de disciplinaire en interdisciplinaire pakketten bij voorbaat rekening te houden met je persoonlijke collegerooster. Je kunt een cursus dus alleen volgen als je rooster het toelaat. Als je hierbij tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met je studieadviseur.

Contact

Jan Dirk Baetens: jandirk.baetens [at] ru.nl (jandirk[dot]baetens[at]ru[dot]nl)

Stephan Mols: stephan.mols [at] ru.nl (stephan[dot]mols[at]ru[dot]nl)