Studieprogramma pre-master Ancient and Medieval Mediterranean Worlds

Het pre-masterprogramma bestaat in totaal uit 60 EC aan vakken uit het tweede en derde bachelorjaar van Geschiedenis. 

Studieprogramma

  • Nederlandstalig

    Hier vind je een voorbeeld van het studieprogramma van de pre-master Ancient and Medieval Mediterranean Worlds voor Nederlandse studenten.

    Studieprogramma Nederlandstalig
  • Engelstalig

    Hier vind je een voorbeeld van het studieprogramma van de pre-master Ancient and Medieval Mediterranean Worlds voor internationale studenten die geen Nederlands spreken.

    Studieprogramma Engelstalig