Voorbereidende minor voor hbo-studenten

Het is voor hbo-studenten niet mogelijk rechtstreeks in te stromen in een universitaire master. Zij moeten eerst een pre-master volgen waarin ze wetenschappelijke basiskennis en academische vaardigheden op het niveau van een universitaire bachelor leren. Goede en gemotiveerde hbo-studenten kunnen al tijdens hun hbo-opleiding starten met een pre-master aan de Faculteit der Managementwetenschappen. De pre-master wordt dan gevolgd als minor op het hbo. Dit kan een kosten- en tijdsbesparing opleveren.

Over dit studieprogramma

Cursussen

De studenten kunnen  maximaal vijf cursussen uit de pre-master volgen. Dit komt neer op 30 EC. Om welke cursussen het gaat en of hiervoor een bepaalde volgorde geldt, is per opleiding vastgelegd. Voor het programma van Bestuurskunde kun je contact opnemen met de studieadviseur.

Toelatingseisen en –procedure

Voor alle kandidaten geldt dat zij een toestemmingsverklaring van hun hbo-opleiding nodig hebben (van de instituutsdirectie en van de examencommissie) en een toestemmingsverklaring van de Examencommissie Bestuurskunde van de Radboud Universiteit.

  • Toegelaten hbo-studenten worden aan de Radboud Universiteit ingeschreven als contractstudent. Hbo-studenten die al minimaal 150 EC hebben behaald met minstens een 7,5 gemiddeld (ongewogen) over alle tot dan toe behaalde cijfers zijn rechtstreeks toelaatbaar.
  • Hbo-studenten met minimaal 150 EC behaald en een 7,0-7,5 gemiddeld (ongewogen) over alle tot dan toe behaalde cijfers moeten ook een motivatiebrief inleveren; de Examencommissie Bestuurskunde van de Radboud Universiteit beslist of de student bij uitzondering kan worden toegelaten.

Toelating tot de vooruitgeschoven pre-master betekent dat de student na behalen van het hbo-diploma rechtstreeks toelaatbaar is tot de pre-master.

Aanmelding

Om deel te nemen aan een voorbereidende minor moet je aanmelden als student aan de Radboud Universiteit via het volgende formulier.

Kosten

Je betaalt geen vergoeding voor een voorbereidende minor omdat je tijdens deze pre-master nog ingeschreven staat bij je eigen onderwijsinstelling. Voor het resterende deel van de pre-master betaal je wel een vergoeding. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal EC. 

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met de studieadviseur van Bestuurskunde.