Studieprogramma HAN-RU minor Bewegingswetenschappen

Het pre-masterprogramma duurt één studiejaar en bestaat deels uit onderwijs dat speciaal voor pre-masterstudenten is gemaakt (de minor Biomedical research methods) en deels uit onderwijs uit het reguliere tweede en derde jaar van de bachelor Biomedische wetenschappen.

Over dit studieprogramma

Het eerste semester van het studiejaar volg je twee minoren: een op maandag en dinsdag en een op donderdag en vrijdag. De woensdagen zijn beschikbaar voor zelfstudie om eventuele kennisachterstanden die je ervaart in de minoren weg te werken. Hiertoe moet je zelf initiatief nemen; voor sommige onderdelen zijn er zelfstudiemodules beschikbaar. Docenten kunnen je helpen bij het vinden van de juiste studiestof.

Het tweede semester van het studiejaar bestaat deels uit vakken uit het tweede jaar van de bacheloropleiding en deels uit het uitvoeren van je wetenschappelijke stage van 12 weken in samenwerking met de HAN.

Gedurende het hele jaar volg je de leerlijn Professionaliteit en het tweedejaars vak ‘wetenschappelijk project’, waarbij je in groepsverband aan een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel werkt.

Totaal EC
59 EC
Stages
P1
P2
P3
P4
Onderzoeksstage premaster BMW bij HAN (12 weken)
17 EC
  1. P4
Thesis & research
P1
P2
P3
P4