Ben je een huidige student? Bekijk dan de studiegids voor het programma van het huidige studiejaar.

Studieprogramma van Premaster Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs

Het pre-masterprogramma (30 EC) bestaat uit een selectie van onderdelen uit het reguliere programma van de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO). De focus ligt vooral op het opdoen van noodzakelijke basiskennis van expliciete directe instructie en de gevorderde toepassing hiervan op een aantal kerngebieden van het basisonderwijs. Tevens is de pre-master erop gericht dat je basiskennis krijgt van methoden en technieken om wetenschappelijk onderzoek te doen.  In het programma is daarom aandacht voor onderzoeksmethoden en statistiek. Tijdens academische vaardigheden leer je hoe je een wetenschappelijk onderzoek kan opzetten en hoe je hiervan verslag legt. Deze vaardigheden dienen als voorbereiding om in de master een scriptie te kunnen schrijven.

Studieprogramma