Collegegeld

Voor je pre-master betaal je een vergoeding. De hoogte van de pre-mastervergoeding is afhankelijk van het aantal ECTS (studiepunten), met een maximum van het wettelijk collegegeld.

De vergoeding voor studiejaar 2024 - 2025 bedraagt € 42,17 per ECTS met een maximum van € 2.530,00.

Je mag onderwijs volgen gedurende twee ononderbroken studiejaren zonder dat opnieuw de vergoeding verschuldigd is. Het studiejaar van aanvang is het eerste studiejaar; het studiejaar daaropvolgend is het tweede studiejaar.

We berekenen de vergoeding op basis van het studieprogramma dat de examencommissie vaststelt bij toelating. Het aantal EC is na de start van de pre-master niet meer te wijzigen. Mocht je voor vrijstellingen in aanmerking komen dan moet dit vóór de start van de pre-master geregeld worden.