Studieprogramma pre-master Geschiedenis

Het pre-masterprogramma bestaat in totaal uit 60 EC aan vakken uit het tweede en derde bachelorjaar van Geschiedenis.

Onderwijsvormen

Studieprogramma