Studieprogramma van Premaster Theologie & Religiewetenschappen: Islam, Politiek en Samenleving

Het programma Islam, Politiek en Samenleving maakt onderdeel uit van de pre-master Religiewetenschappen.

De pre-master Religiewetenschappen omvat 50 EC van het majorgedeelte van de eigen specialisatie Islam, Politiek en Samenleving en 10 EC voor het schrijven van een werkstuk.

Het eerste semester loopt van september tot en met januari en het tweede semester van februari tot en met juli.

Het pre-master programma Islam, Politiek en Samenleving wordt samengesteld in overleg met de studieadviseur. Vóór aanmelding dien je je programma met de studieadviseur te bespreken. Vervolgens moet je je programma officieel moeten laten goedkeuren door de examencommissie.
Er wordt niet specifiek geroosterd op dit programma, dus kijk goed wat de mogelijkheden zijn.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

  • Jaarprogramma jaar 1

    In de pre-master Islamstudies doe je kennis en inzicht op in de ontstaansgeschiedenis en de actuele situatie van de Islam en de andere Abrahamitische religies. Je leest de Koran en buigt je over de politieke en culturele geschiedenis van het Midden-Oosten.

    De pre-master is geen zelfstandige opleiding, maar een voorbereiding op de masterspecialisatie Islam, politiek en samenleving binnen de master Religiewetenschappen aan de RU.

    Bekijk jaarprogramma jaar 1

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.