Toelating en inschrijving

Aanmeldperiode

Nederlandse vooropleiding

Begindatum
Einddatum

Toelating tot dit programma loopt via de Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie bekijkt je dossier en oordeelt vervolgens of je wel of niet toelaatbaar bent tot de pre-master.

Toelatingseisen

Aanmeldprocedure

Naar Studielink