Studieprogramma

Het pre-masterprogramma is samengesteld uit kernvakken uit de bacheloropleiding en cursussen waarmee academische schrijfvaardigheden worden bijgebracht.

Het pre-master programma duurt in voltijd één studiejaar, maar kan over twee jaar worden uitgespreid. De colleges worden op de woensdag en de donderdag gegeven.
Dat betekent dat deeltijdstudenten het eerste jaar de colleges op de woensdag volgen en het tweede jaar op de donderdag. Bekijk de inhoud van de vakken in de online studiegids.

Wil je al eerder starten dan september, of wil je eerst een los vak volgen om te kijken of de pre-master bij je past? Je kunt dan vakken van de pre-master binnen het contractonderwijs volgen.

Onderwijsvormen

Studieprogramma

  • Jaarprogramma jaar 1

    Het pre-masterprogramma is samengesteld uit kernvakken uit de bacheloropleiding en cursussen waarmee academische schrijfvaardigheden worden bijgebracht. Het premasterprogramma duurt in voltijd één studiejaar, maar kan over twee jaar worden uitgespreid. De colleges worden op de woensdag en de donderdag gegeven. Dat betekent dat deeltijdstudenten het eerste jaar de colleges op de woensdag volgen en het tweede jaar op de donderdag. Bekijk de inhoud van de vakken in de online studiegids.

    Bekijk jaarprogramma jaar 1

Extra uitdaging

Wil je een extra uitdaging naast je master? Vind je het interessant om vanuit verschillende hoeken van de wetenschap na te denken over maatschappelijke thema’s? Ontdek dan welke programma's Radboud Honours Academy je te bieden heeft.