Waarom pre-master Theologie in Nijmegen?

Kun je met je bacheloropleiding niet direct instromen in de master Theology of Religiewetenschappen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een pre-master. Na succesvolle afronding van je pre-master ontvang je een pre-mastercertificaat dat geldt als toelatingsbewijs tot de master Theology.

Deze pre-master is bedoeld voor hbo- en wo-studenten die een bachelorprogramma hebben afgerond (of nog volgen) dat niet verwant is aan de master Theology. 
Heb je een hbo-opleiding Theologie afgerond met een gemiddelde van 7,5 of hoger dan kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen.

Het pre-masterprogramma is samengesteld uit kernvakken uit de bacheloropleiding en cursussen waarmee academische schrijfvaardigheden worden bijgebracht.

Het programma duurt in voltijd één studiejaar, maar kan over twee jaar worden uitgespreid. De colleges worden op de woensdag en de donderdag gegeven. Dat betekent dat deeltijdstudenten het eerste jaar de colleges op de woensdag volgen en het tweede jaar op de donderdag. 

 

  • Sterk maatschappelijk betrokken: de Nijmeegse theologie heeft veel aandacht voor de wereld van vandaag.
  • Colleges zijn geroosterd op twee dagen waardoor het aantrekkelijk is de studie in deeltijd te volgen.
  • Een open en vriendelijke sfeer met veel aandacht voor persoonlijke begeleiding en ontwikkeling.
  • Theologie in Nijmegen staat bekend om haar diversiteit. Onze studenten en docenten hebben diverse culturele en confessionele achtergronden, wat zorgt voor een verrijking van je eigen perspectief.

Wil je meer weten over wat de Radboud Universiteit je te bieden heeft?

Waarom Radboud Universiteit