Studiefinanciering voor Duitse studenten

Voor een studie in Nederland zijn er verschillende financieringsmogelijkheden.

Duitse studiefinanciering

Volgens de BAföG-wetgeving kan er voor een studie in het buitenland binnen de EU en in Zwitserland vanaf het begin tot het behalen van de buitenlandse kwalificatie buitenlandse BAföG worden verstrekt. Hierbij gelden in principe dezelfde subsidiëringseisen als voor een studie in Duitsland.

Nederlandse studiefinanciering

Meer informatie over de voorwaarden voor Nederlandse studiefinanciering is beschikbaar in het Engels op de website van DUO.

Kredietmogelijkheden

Een studielening is een andere optie om je studie te financieren. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Bundesverwaltungsamt.

Beurzen

Er zijn talloze beurzen waar studenten zich voor kunnen aanmelden. De beursendatabase van het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bevat veel van deze beurzen.

Arbeiterkind.de

Het initiatief Arbeiterkind.de moedigt leerlingen aan uit families waarin nog niemand of nauwelijks iemand heeft gestudeerd, om te gaan studeren en ondersteunt hen op hun weg van het begin van hun studie tot het succesvol behalen van hun diploma.