Congressubsidie

Wanneer je een (digitaal) congres of symposium in het buitenland wilt bijwonen, kun je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit het Profileringsfonds van de Radboud Universiteit. Dit kan alleen als dat evenement tenminste nauw aansluit bij je studierichting en je een bijdrage levert aan het congres. 

Type
Studiebeurs
Landen of regio's
Alle EU/EER-landen, Alle niet-EU/niet-EER landen
Duur van studiebeurs
1 - 3 dagen
Maximale financiering
€360
Dekking studiebeurs
Gedeeltelijke studiebeurs
Betrokken faculteit
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Faculteit der Managementwetenschappen, Faculteit der Letteren, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Faculteit der Medische Wetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Voorwaarden
 • Je staat (ook gedurende het congres) als fulltime student ingeschreven bij de Radboud Universiteit;
 • Het congres is relevant voor je studie;
 • Het congres vindt plaats in het buitenland;
 • Je ontvangt voor dezelfde periode géén andere beurs vanuit de Radboud Universiteit;
 • Jouw (studie)begeleider keurt deelname goed d.m.v. een ondertekende brief waaruit blijkt dat deelname relevant is voor je studie.

Digitale congressubsidie

Om duurzaamheid en deelname aan een internationale ervaring vanuit huis te stimuleren, kun je je ook aanmelden voor een congressubsidie voor een digitaal congres.

 • Het congres moet georganiseerd worden door een buitenlandse instelling;
 • Je komt dan in aanmerking voor een beursbedrag van maximaal €75 per dag, met een maximum van de inschrijfkosten en een maximum van 3 dagen;
 • De algemene voorwaarden voor de congressubsidie blijven hetzelfde, maar wél is een bewijs van betaalde inschrijfkosten als extra aan te leveren document verplicht
Hoogte studiebeurs
€ 75 per dag voor een congres binnen Europa (max 3 dagen)
€ 120 per dag voor een congres buiten Europa (max 3 dagen)

Het is niet mogelijk om een voorschot aan te vragen voor een congressubsidie. Het aantal keren dat je een congressubsidie mag aanvragen, is onbeperkt.

Aanmelden

Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je bij ons een aanvraag starten.

 1. Vul het webformulier in (bij problemen met firefox, probeer een andere browser);
 2. Wanneer je het webformulier hebt ingediend, ontvang je na ongeveer één werkdag van ons een e-mail met het Grant Agreement en een toestemmingsverklaringformulier. Stuur dan de volgende documenten vóór aanvang van het congres naar studentexchange [at] ru.nl (studentexchange[at]ru[dot]nl):
  • Het Grant Agreement, ondertekend door jezelf. Lees dit document goed door: hierin staan de beursvoorwaarden.
  • Een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring van je (studie)begeleider vanuit de Radboud Universiteit, of van je facultaire International Office, waarin de relevantie van het project voor je studie wordt aangegeven. Deze verklaring ontvang je ook via e-mail nadat je het webformulier hebt ingevuld.

Na ontvangst van de documenten kan het ongeveer 5 werkdagen duren voor wij dit verwerkt hebben. Zodra wij de documenten hebben verwerkt, sturen we je een mail over je aanvraag met eventueel een voorlopige toekenning.

 

Afronden

Na afloop van het congres ontvangen wij graag binnen één maand, via studentexchange [at] ru.nl (studentexchange[at]ru[dot]nl), het volgende document:

 • Een bewijs van deelname (bijvoorbeeld je naamkaartje of een certificaat van deelname)

Let op: het bewijs van deelname moet binnen één maand na afloop van je congres verstuurd zijn. Wanneer je achteraf gaat reizen, is het je eigen verantwoordelijkheid dat het document op tijd binnen is.

Na ontvangst van het bewijs van deelname zullen we je zo snel mogelijk, als je aan de voorwaarden voldoet, een definitieve toekenning sturen via e-mail. Het beursbedrag wordt dan binnen 4 weken op je rekening gestort.

Buitenlandverblijf voortijdig afbreken

Mocht je voortijdig je buitenlandverblijf moeten afbreken wegens bijzondere omstandigheden buiten je macht om, neem dan contact met ons op: studentexchange [at] ru.nl (studentexchange[at]ru[dot]nl)

Contact

Neem bij vragen gerust contact op met Student Life and International Mobility via studentexchange [at] ru.nl (studentexchange[at]ru[dot]nl)

Deadline
Qua aanvraagtermijn geldt dat je altijd een aanvraag kunt indienen, zolang dat maar vóór het congres is en zo lang je, uiterlijk één dag vóór de start van het congres, de volledige aanvraag hebt doorlopen (dus de online aanvraag alsmede het inleveren van de benodigde documenten). Achteraf worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.