Erasmus+ beurs

Als Erasmus+ student ontvang je tijdens je buitenlandverblijf een tegemoetkoming in reiskosten en de extra kosten van levensonderhoud. Het bedrag van deze Erasmus+ beurs wordt jaarlijks landelijk vastgesteld en is gekoppeld aan het land van bestemming.

De beurs wordt berekend op basis van het aantal dagen dat je voor studie of stage in het buitenland verblijft. Hierbij wordt gerekend vanaf de eerste dag t/m de laatste dag dat je op je gastuniversiteit of stageplek aanwezig moet zijn. Er wordt gerekend met 30 dagen in een maand, ongeacht om welke maand het gaat.

De beursbedragen zijn onder andere gekoppeld aan het bestemmingsland waar je naartoe gaat. Er is bovendien een verschil tussen beurzen voor studie en voor stage.

In dit document vind je uitgebreide informatie over bestemmingen en bedragen.

Ga je stage lopen of studeren in het Verenigd Koninkrijk? Neem de pagina Uitwisseling naar het Verenigd Koninkrijk dan ook goed door.

Naast de normale Erasmus+ beurs bieden wij ook Erasmus+ top-ups aan. De Erasmus+ top-ups zijn aanvullende beurzen bovenop de normale Erasmus+ beurs.

Erasmus+ beurs buiten Europa

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een Erasmus+ beurs te ontvangen voor een bestemming buiten Europa. Wanneer deze mogelijkheid zich voordoet wordt er, nadat je een aanvraag voor een buitenlandverblijf hebt gedaan, contact met je opgenomen. Voor dit type beurs geldt een ander type vergoeding: een maandelijkse vergoeding van €700,- en een eenmalige reiskostenvergoeding die gekoppeld is aan de bestemming, variërend van €275,- tot €1500,-. De Erasmus+ non-EU beurs kan niet gecombineerd worden met een NL Scholarship, facultaire beurs, of Individuele Reissubsidie.

Erasmus+ stage na afstuderen

Via Erasmus+ kun je ook na je afstuderen nog een internationale stage lopen. Dit kan alleen binnen de EU.

Type
Studiebeurs
Landen of regio's
Alle EU/EER-landen
Duur van studiebeurs
Maximaal 12 maanden
Dekking studiebeurs
Gedeeltelijke studiebeurs
Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Erasmus+ beurs moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je gebruikt de beurs om in het buitenland te studeren of deel te nemen aan een stage in het buitenland. Voor zowel stage als studie is een minimum van 2 maanden in het buitenland vereist. 
 • Je mag niet in hetzelfde land wonen waar de studie in het buitenland plaatsvindt. Bijvoorbeeld: Studenten die in Duitsland wonen tijdens hun studie aan de Radboud Universiteit komen niet in aanmerking voor een Erasmus+ beurs in Duitsland.
 • Je staat ingeschreven als voltijdstudent aan de Radboud Universiteit voor de gehele duur van de studie in het buitenland. 
 • Je bent toegelaten tot en gestart met het tweede of derde studiejaar (Bachelor) of Master voor aanvang van de buitenlandperiode. Voor stages is dit niet van toepassing (informeer bij het International Office van je faculteit naar de mogelijkheden).
 • Je hebt tenminste 60 ECTS behaald voor het indienen van de beursaanvraag. 
 • Je hebt geen Erasmus+ beurs van 12 maanden of langer ontvangen tijdens je bacheloropleiding. Als masterstudent mag je ook maximaal 12 maanden aanvragen.
 • Je hebt geen individuele reisbeurs of andere EU-beurs aangevraagd voor de periode waarin je de Erasmus+ beurs hebt aangevraagd.
 • Je dient alle vereiste documenten digitaal in. Je ontvangt hier over informatie per mail.

Voorwaarden voor Erasmus+ beurs na afstuderen

 • Je hebt de stage geregeld tijdens je laatste studiejaar
 • Je hebt de beursaanvraag afgerond vóór je afstudeert (reken hier minimaal een maand voor)
 • Je stage vindt plaats binnen de EU
 • Je stage duurt min. 2 - max. 12 maanden
 • De stage is fulltime, dus minstens 35 uur per week

Je stage hoeft niet direct aan te sluiten op het afstuderen, maar je recht op een Erasmus+ beurs vervalt 1 jaar na afstuderen. Het is dus raadzaam je stage binnen 1 jaar na afstuderen af te ronden als je voor de gehele stage een beurs wil ontvangen.

Aanmelden

Als je als student met een Erasmus+ beurs voor studie of stage naar het buitenland wilt gaan, meld je je aan bij het International Office van je faculteit

Als je voor stage naar het buitenland gaat via de Faculteit der Medische Wetenschappen is selectie niet van toepassing. In dat geval dien je je aanmelding in via je OSIRIS-account ('study abroad').

Deadline
Faculteiten houden specifieke deadlines aan. Neem dus tijdig contact op. Over het algemeen geldt dat je je minstens een half jaar voor vertrek bij het International Office van je faculteit moet aanmelden.
Selectieprocedure

Het International Office van je faculteit is verantwoordelijk voor de selectie van studenten van de eigen faculteit. 

Stappenplan Erasmus+ beurs

Na je selectie doorloop je de volgende stappen om je beursaanvraag compleet te maken.

1) Online beursaanmelding ​​​​​​

Kort nadat je door je faculteit geselecteerd bent, ontvang je automatisch  per e-mail een verzoek om je Erasmus+ beurs-aanmelding op te starten. Deze mail ontvang je tussen midden mei en midden juni. 

2) Ontvangstbevestiging vooraanmelding met bijlagen en verdere instructies

Nadat je online de benodigde gegevens hebt aangevuld en naar ons hebt terug gestuurd, ontvang je een bevestiging van je vooraanmelding met daarbij informatie over het in te dienen Grant Agreement (GA) en Learning Agreement (LA)). In deze e-mail staan ook verdere instructies voor je Erasmus+ beursaanvraag. Van ons ontvang je ook een deels ingevuld 'OV-vergoedingsformulier buitenlandverblijf. Dit dien je zelf aan te vullen en aan DUO toe te sturen.

3) Vooraanmelding zelf afronden

Dit doe je minimaal 2 weken voor je geplande vertrek. Als je de instructies in de e-mail hebt opgevolgd, hebben wij het Grant Agreement en Learning Agreement ondertekend van je retour ontvangen op erasmus [at] ru.nl (erasmus[at]ru[dot]nl)

4) Ontvangst Erasmus+ toekenningsbrief 

We sturen je via e-mail een Erasmus+ toekenningsbrief toe. Hierin staat ook een bevestiging van het voorlopige beursbedrag dat je krijgt uitbetaald.

Tijdens je buitelandverblijf
 

5) Ontvangst mail met instructies voor Erasmus+ beursafronding

Ongeveer 1 maand voor je geplande terugkeerdatum ontvang je van ons een e-mail met instructies voor je Erasmus+ beursafronding. In deze mail leggen we uit welke formulieren je ter plekke nog moet laten ondertekenen. Afhankelijk van je beurstype ontvang je ook een Statements Form/Traineeship Certificate. Deze moet je laten invullen en ondertekenen bij je gastinstelling.

6) Wijzigingen doorgeven via het Learning Agreement During Mobility formulier

Doe dit als je minimaal 3 weken langer verblijft in het buitenland, je andere vakken gaat volgen dan eerder aangegeven in het LA of als de inhoud van je stage verandert.

Na terugkomst
 

7) Ondertekend Statements Form/Traineeship Certificate, student verslag en Transcript of Records inleveren

Als je terug bent in Nederland zijn er nog een paar laatste dingen die je moet doen voor je definitieve Erasmus+ beursafronding. Binnen 14 dagen na terugkomst ontvangen wij graag je ondertekende Statements Form (voor studie) of het Traineeship Certificate (voor stage). Ook dien je het online student verslag in te vullen. Hiervoor heb je instructies per e-mail ontvangen. Van de studenten die in het buitenland een studie hebben gevolgd, ontvangen we graag de officiële buitenlandse cijferlijst (Transcript of Records) zodra die er is.

Voortijdig afbreken buitenlandverblijf

Mocht je voortijdig je buitenlandverblijf moeten afbreken wegens bijzondere omstandigheden buiten je macht om, neem dan contact met ons op: studentexchange [at] ru.nl (erasmus[at]ru[dot]nl)

Disclaimer Europese Commissie

Het Erasmus+ Programma wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie (webpagina) geeft enkel de visie van de auteur weer. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op deze webpagina.

Bekijk ook

Erasmus+ Project Results Platform

Betrokken organisatie