Erasmus+ beurs

Als Erasmus+ student ontvang je tijdens je buitenlandverblijf een tegemoetkoming in reiskosten en de extra kosten van levensonderhoud. Het bedrag van deze Erasmus+ beurs wordt jaarlijks landelijk vastgesteld en is gekoppeld aan het land van bestemming.

De beurs wordt berekend op basis van het aantal dagen dat je voor studie of stage in het buitenland verblijft. Hierbij wordt gerekend vanaf de eerste dag t/m de laatste dag dat je op je gastuniversiteit of stageplek aanwezig moet zijn. Er wordt gerekend met 30 dagen in een maand, ongeacht om welke maand het gaat.

De beursbedragen zijn onder andere gekoppeld aan het bestemmingsland waar je naartoe gaat. Er is bovendien een verschil tussen beurzen voor studie en voor stage.

In dit document vind je uitgebreide informatie over bestemmingen en bedragen.

Erasmus+ beurs buiten Europa

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een Erasmus+ beurs te ontvangen voor een bestemming buiten Europa. Wanneer deze mogelijkheid zich voordoet wordt er, nadat je een aanvraag voor een buitenlandverblijf hebt gedaan, contact met je opgenomen.

Erasmus+ stage na afstuderen

Via Erasmus+ kun je ook na je afstuderen nog een internationale stage lopen. Dit kan alleen binnen de EU.

Type
Studiebeurs
Landen of regio's
Alle EU/EER-landen
Duur van studiebeurs
Maximaal 12 maanden
Dekking studiebeurs
Gedeeltelijke studiebeurs
Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Erasmus+ beurs moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Je gebruikt de beurs om in het buitenland te studeren of deel te nemen aan een stage in het buitenland. Voor zowel stage als studie is een minimum van 2 maanden in het buitenland vereist. 
 • Je mag niet in hetzelfde land wonen waar de studie in het buitenland plaatsvindt. Bijvoorbeeld: Studenten die in Duitsland wonen tijdens hun studie aan de Radboud Universiteit komen niet in aanmerking voor een Erasmus+ beurs in Duitsland.
 • Je staat ingeschreven als voltijdstudent aan de Radboud Universiteit voor de gehele duur van de studie in het buitenland. 
 • Je bent toegelaten tot en gestart met het tweede of derde studiejaar (Bachelor) of Master voor aanvang van de buitenlandperiode. Voor stages is dit niet van toepassing (informeer bij het International Office van je faculteit naar de mogelijkheden).
 • Je hebt tenminste 60 ECTS behaald voor het indienen van de beursaanvraag. 
 • Je hebt geen Erasmus+ beurs van 12 maanden of langer ontvangen tijdens je bacheloropleiding. Als masterstudent mag je ook maximaal 12 maanden aanvragen.
 • Je hebt geen individuele reisbeurs of andere EU-beurs aangevraagd voor je de periode waarin je de Erasmus+ beurs hebt aangevraagd.
 • Je  neemt deel aan een online taaltoets voor vertrek en aan het eind van je studieperiode in het buitenland. Als de taal van de gastinstelling je moedertaal is, hoef je niet deel te nemen aan deze online toets.
 • Je dient alle vereiste documenten digitaal in. 

Voorwaarden voor Erasmus+ beurs na afstuderen

 • Je hebt de stage geregeld tijdens je laatste studiejaar
 • Je hebt de beursaanvraag afgerond vóór je afstudeert (reken hier minimaal een maand voor)
 • Je stage vindt plaats binnen de EU
 • Je stage duurt min. 2 - max. 12 maanden
 • De stage is fulltime, dus minstens 35 uur per week

Je stage hoeft niet direct aan te sluiten op het afstuderen, maar je recht op een Erasmus+ beurs vervalt 1 jaar na afstuderen. Het is dus raadzaam je stage binnen 1 jaar na afstuderen af te ronden als je voor de gehele stage een beurs wil ontvangen.

Aanmelden

Als je als student met een Erasmus+ beurs voor studie of stage naar het buitenland wilt gaan, meld je je aan bij het International Office van je faculteit. Zij vertellen je over de volgende stappen.

Als je voor stage naar het buitenland gaat via de Faculteit der Medische Wetenschappen is selectie niet van toepassing. In dat geval dien je je aanmelding in via je OSIRIS-account ('study abroad').

Deadline
Faculteiten houden specifieke deadlines aan. Neem dus tijdig contact op. Over het algemeen geldt dat je je minstens een half jaar voor vertrek bij het International Office van je faculteit moet aanmelden.