Studiebeurzen

Resultaat 1 - 17 van 17 resultaten
 • BAPPENAS Scholarship

  BAPPENAS-studiebeurzen zijn beschikbaar voor Indonesische studenten die in Nijmegen willen komen studeren en zijn specifiek gericht op personeel van tien overheidsinstellingen.

 • Chinese Scholarship Council

  De Chinese Scholarship Council biedt beurzen aan voor getalenteerde (PhD) kandidaten met de Chinese nationaliteit.

 • Facultaire studiebeurs | Master Theology

  De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen biedt studiebeurzen voor excellente internationale studenten voor de eenjarige en driejarige masteropleiding Theology.

 • Facultaire studiebeurs | Onderzoeksmaster Philosophy

  De faculteit biedt studiebeurzen aan voor excellente studenten uit het buitenland die aan de onderzoeksmaster Philosophy willen beginnen. Elke beurs bedraagt €10.500 voor het eerste jaar van de onderzoeksmaster.

 • Fulbright-Radboud Scholarships

  De Fulbright Commission, gesponsord door de Radboud Universiteit, biedt beurzen aan voor getalenteerde Amerikaanse studenten om te studeren aan de Radboud Universiteit.

 • Grant Finder EU scholarship

  Een Europees platform met informatie over alle studiebeurzen die worden aangeboden voor studie in Europa. De database bevat meer dan 700 opleidingen en in totaal is er jaarlijks naar schatting 15,6 miljard euro aan beurzen beschikbaar.

 • HEC

  De Higher Education Commission is opgericht door de Pakistaanse regering en heeft een beurzenprogramma voor studenten uit Pakistan.

 • Indonesian Education Scholarship (BPI)

  De Indonesian Education Scholarship (BPI) voor master- en PhD-opleidingen is een beurzenprogramma gefinancierd door de Indonesische overheid en wordt beheerd door LPDP om hoger onderwijs aan Indonesische of overzeese instellingen te financieren.

 • Jean Monnet Scholarship programme

  Het Jean Monnet Scholarship Programme, door de EU gefinancierd, heeft tot doel expertise op EU-gebied te vergroten en Turkse inspanningen voor de opbouw van administratieve capaciteit te ondersteunen voor de effectieve implementatie van het EU-acquis

 • LPDP: Netherlands Joint Scholarship Programme

  Het LPDP-Netherlands Joint Scholarship Programme is een gezamenlijke beurs gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en LPDP, voor Indonesische burgers om een masteropleiding te volgen in Nederland.

 • NL Scholarship (voor aankomende studenten)

  Het NL Scholarship (voorheen Holland Scholarship) is bedoeld voor internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die hun master in Nederland willen doen.

 • Nederlandse studiefinanciering

  EU/EER studenten die een opleiding in Nederland willen volgen, kunnen soms in aanmerking komen voor studiefinanciering of een lening van de Nederlandse overheid.

 • Radboud Encouragement Scholarship

  Het Radboud Encouragement Scholarship is een studiebeurs beschikbaar voor aanvragers uit niet-EU/EER-landen.

 • Radboud Scholarship Programme

  Het Radboud Scholarship Programme biedt getalenteerde, zeer gemotiveerde, niet-EER studenten met uitstekende studieresultaten de mogelijkheid om een beurs te krijgen voor een volledige Engelstalige masteropleiding aan de Radboud Universiteit.

 • Studiebeurzen van Indonesische ministeries

  Voor studenten uit Indonesië is er een groeiend aantal studiebeurzen beschikbaar om te studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vind hier een kort overzicht van de beschikbare beurzen.

 • Studienstiftung des deutschen Volkes

  De Studienstiftung des deutschen Volkes biedt financiering voor getalenteerde Duitse studenten.

 • Study Fund for South-African Students

  Een studiebeurs voor studenten die een deel van hun studie (maximaal zes maanden) aan een Nederlandse universiteit willen volgen, met als doel een master of PhD in Zuid-Afrika.