Fulbright-Radboud Scholarships

Over Fulbright-Radboud Scholarships

De Fulbright Commission, gesponsord door de Radboud Universiteit, stelt beurzen beschikbaar aan excellente Amerikaanse studenten voor studie- en onderzoeksdoeleinden op masterniveau aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De beurs is beschikbaar voor alle Engelstalige master- en onderzoeksmasteropleidingen aan de Radboud Universiteit, met uitzondering van Erasmus Mundus masteropleidingen en joint of double degree masteropleidingen.

De missie van de Fulbright Commission is het bevorderen van wederzijds begrip tussen Nederlanders en Amerikanen door financiële ondersteuning te bieden voor studie, onderzoek en onderwijs. Om in aanmerking te komen voor een beurs moeten aanvragers de Amerikaanse nationaliteit hebben, uitstekende academische cijfers hebben, deelnemen aan extracurriculaire activiteiten en toegelaten zijn tot de Radboud Universiteit Nijmegen.

Let op: Amerikaanse studenten die momenteel in Nederland wonen, komen niet in aanmerking voor een beurs voor Nederland. Daarnaast komen Amerikaanse studenten met zowel de Amerikaanse als de Nederlandse of Europese nationaliteit niet in aanmerking.

Wat dekt de beurs?

Voor het academisch jaar 2025-2026 kan één studiebeurs worden toegekend. 

  • Beursbedragen voor eenjarige opleidingen:

De beurs wordt uitbetaald in 11 maandelijkse termijnen van €1.550. Internationale reizen worden vergoed tot een maximum van €1.000. De verblijfsvergunning wordt geregeld en betaald door de Radboud Universiteit (ongeveer €210). Collegegeld wordt niet kwijtgescholden en verschilt per opleiding. Verzekeringskosten worden gedekt door Fulbright.

  • Beursbedragen voor tweejarige opleidingen:

De beurs voor het eerste studiejaar wordt uitbetaald in 12 maandelijkse termijnen van €1.550. Internationale reizen worden vergoed tot een maximum van €1.000. De kosten voor een visum en verblijfsvergunning (ongeveer €207) worden ook volledig vergoed. Collegegeld wordt niet kwijtgescholden en verschilt per programma. Verzekeringskosten worden gedekt door Fulbright.

De beurs voor een tweejarige master is beschikbaar voor beide studiejaren, op voorwaarde dat in het eerste jaar voldoende voortgang is geboekt en voldoende resultaten zijn behaald. Indien toegekend voor het tweede jaar, zal de tweede beursperiode niet langer zijn dan 11 maandelijkse termijnen van €1.550.

Type
Studiebeurs
Landen of regio's
Verenigde Staten van Amerika
Duur van studiebeurs
Duur van de master
Dekking studiebeurs
Gedeeltelijke studiebeurs
Betrokken faculteit
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Faculteit der Letteren, Faculteit der Managementwetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteit der Medische Wetenschappen
Hoogte studiebeurs
Maandelijkse termijnen van €1.550

Aanmelden

Kijk voor meer informatie op de Fulbright website. Dien je aanmelding in via onderstaande button:

Aanmelden

Aanmeldprocedure voor een master aan de Radboud Universiteit

Deadline
De beursaanvragen voor 2025-2026 openen op 2 april en sluiten dinsdag 8 oktober 2024, 17:00 uur (Eastern Time). Kandidaten moeten vóór 1 januari 2025 een aparte aanvraag hebben ingediend bij de Radboud Universiteit voor toelating tot de masteropleiding van hun keuze via de online aanvraagprocedure, onafhankelijk van hun Fulbright-aanvraag. Op het moment van aanmelding of later tijdens het selectieproces voor de Fulbright-beurs, moeten beurskandidaten zijn toegelaten tot een Engelstalige masteropleiding aan de Radboud Universiteit en een toelatingsbrief overleggen. De aanmeldprocedure voor een masteropleiding aan de Radboud Universiteit opent op 1 oktober 2024. De aanvraagresultaten worden eind maart 2025 bekend gemaakt.

Betrokken organisatie