Radboud Encouragement Scholarship

Over de studiebeurs

De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde en vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. We vinden het belangrijk om een diverse en inclusieve campus te realiseren voor al onze studenten en medewerkers. Om alle getalenteerde studenten de kans te geven deel uit te maken van onze academische gemeenschap, ook studenten uit niet-EU/EEA-landen die mogelijk moeite hebben om het collegegeld van de Radboud Universiteit te betalen, bieden we een aantal volledige studiebeurzen aan.

Dekking

Het Radboud Encouragement Scholarship is beschikbaar voor aanvragers uit niet-EU/EER landen die zich aanmelden voor een van onze Engelstalige masteropleidingen (met uitzondering van Erasmus Mundus masteropleidingen en joint-degree masteropleidingen). De beurs dekt het volledige collegegeld en de kosten van levensonderhoud van €11.520 (zoals vastgesteld door de IND, de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst, voor 2023-2024) voor de duur van de masteropleiding.

Voor 2024-2025 zijn in totaal 13 beurzen beschikbaar: Faculteit der Letteren (1), Faculteit der Medische Wetenschappen (8), Faculteit der Managementwetenschappen (1), Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (1), Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (1), Faculteit der Sociale Wetenschappen (1).

Aanvullende informatie

 • De beurs dekt ook de kosten voor visa, verblijfsvergunning, ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering voor je verblijf in Nederland (Aon Student Insurance). Je vindt een indicatie van de kosten van wonen en studeren in Nederland op onze website.
 • Als je wordt geselecteerd als beursontvanger en je wordt toegelaten tot een tweejarige masteropleiding, houd er dan rekening mee dat je, om opnieuw in aanmerking te komen voor de beurs voor het tweede jaar, voor alle vakken in het eerste jaar moet zijn geslaagd.
 • Het Radboud Encouragement Scholarship kan niet gecombineerd worden met een Fulbright-Radboud Scholarship of NL Scholarship. Je kunt meer dan één beurs aanvragen, maar er wordt er maar één toegekend.
 • Je kunt alleen een aanvraag indienen voor de Radboud Encouragement Scholarship of het gedeeltelijke Radboud Scholarship Programme. Het is niet mogelijk om beide beurzen aan te vragen.
Type
Studiebeurs
Landen of regio's
Alle niet-EU/niet-EER landen
Duur van studiebeurs
Nominale duur van de masteropleiding
Dekking studiebeurs
Volledige studiebeurs
Betrokken faculteit
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Faculteit der Medische Wetenschappen, Faculteit der Managementwetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Faculteit der Letteren
Voorwaarden

Je komt alleen in aanmerking voor een Radboud Encouragement Scholarship als je:

 1. in het bezit bent van een niet-EU/niet-EER paspoort.
 2. om andere redenen niet in aanmerking komt voor het lagere EER collegegeld.
 3. niet over voldoende middelen of toegang tot beurzen of leningen beschikt om je studie aan de Radboud Universiteit te financieren.
 4. een buiten Nederland behaalde bachelor hebt (gaat behalen), geen in Nederland behaalde diploma's hebt en geen vooropleiding in Nederland hebt genoten (uitwisselingsprogramma's uitgesloten, mits onderdeel van de buiten Nederland behaalde bachelor).
 5. voldoen aan de Engelse taalvaardigheidseis voor de masteropleiding van je keuze.
 6. volledig toegelaten bent tot de Engelstalige masteropleiding die start op 1 september 2024 zoals vermeld in de formele toelatingsbrief.
 7. kunt voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een visum voor Nederland.
 8. ingeschreven staat aan de Radboud Universiteit als voltijdstudent voor het studiejaar en de masteropleiding waarvoor de beurs wordt toegekend.

Aanmelden

Je kunt een aanvraag indienen door tijdens je aanvraag voor toelating tot een masteropleiding in het OSIRIS Application systeem aan te geven dat je een Radboud Encouragement Scholarship wilt aanvragen. Je wordt dan gevraagd om twee referentiebrieven en een curriculum vitae te uploaden (je mag dezelfde referentiebrieven en cv uploaden als je die al hebt geüpload voor je masteraanvraag) en de motivatiebrief van de beurs.

De selectie voor de beurs en de toelating tot de masteropleiding zijn twee aparte processen: toelating tot de masteropleiding impliceert geen selectie voor de beurs.

Let op: aanvragers van het Radboud Encouragement Scholarship worden niet automatisch vrijgesteld van het betalen van de administratiekosten voor de masteraanvraag. Zodra je je inschrijft aan de Radboud Universiteit krijg je de administratiekosten terug.

Deadline
De aanmelddeadline is verlopen. De nieuwe ronde gaat van start in oktober 2024. De hoogte van de beurs in 2025-2026 wordt later bekend gemaakt.

Je wordt uiterlijk medio april 2024 (datum onder voorbehoud) door de afdeling Student Life and International Mobility geïnformeerd over de definitieve beslissing met betrekking tot jouw aanvraag voor een Radboud Scholarship.

Oorspronkelijke deadline: Je moet je aanmelding uiterlijk 31 januari 2024 23:59 CEST in het online OSIRIS Application systeem hebben ingediend. Daarna wordt je OSIRIS Application gecontroleerd door Student Admissions van de Radboud Universiteit en naar je teruggestuurd voor betaling van de administratiekosten en voor eventuele onjuiste, onleesbare of ontbrekende documenten in je aanvraag. Je moet je aanvraag zo snel mogelijk opnieuw indienen. Vervolgens moet je aanmelding uiterlijk op 14 februari 2024 23:59 CEST volledig zijn. Houd er rekening mee dat onvolledige aanvragen niet in aanmerking komen voor de scholarship selectie.

We raden je aan om ook je bewijs van Engelse taalvaardigheid vóór de deadline van 14 februari 2024 in te leveren.
Selectieprocedure

De beursontvangers worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:

Academische uitmuntendheid

 • Uitstekende studieresultaten in je huidige vakgebied, bijvoorbeeld door cijfers, testscores, publicaties.
 • Relevantie van je vorige graad voor de master.
 • De ranking van de universiteit waar je je vorige graad(pen) behaalde.

Ambitie

 • De kwaliteit en relevantie van je twee motivatiebrieven, één voor de masteropleiding en één voor de beurs.
 • Je toont ambitie, gebaseerd op eerdere prestaties, prestaties en werk in het relevante studiegebied
 • Levenservaring en/of buitenschoolse activiteiten zoals stages of vrijwilligerswerk.

Referenties

 • Kwaliteit van de aanbevelingen in de twee referentiebrieven, bij voorkeur twee academische referenties, zie deze referentierichtlijnen.

Motivatie

 • De motivatiebrief voor de beurs moet een andere zijn dan de brief die je al hebt geüpload als onderdeel van je aanvraag voor de masteropleiding. Hierin moet je uitleggen waarom je deze beurs nodig hebt om aan de Radboud Universiteit te kunnen studeren.
 • De brief moet het vereiste formaat hebben. Klik hier om het formaat te downloaden.

Alle studenten die zich aanmelden voor de Radboud Encouragement Scholarship worden, na beoordeling van de motivatiebrief, individueel beoordeeld door de selectiecommissie van de faculteit waar zij zich hebben aangemeld. De faculteit maakt een selectie op basis van academische kwaliteiten. Faculteiten kunnen hun selectie ook op andere criteria baseren; sommige opleidingen houden bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken.

 

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over het beurzenprogramma kun je contact opnemen met team Student Life en International Mobility via scholarships [at] ru.nl (scholarships[at]ru[dot]nl). Gebruik dit e-mailadres niet voor de aanmelding.

Betrokken organisatie