Radboud Scholarship Programme

Over de studiebeurs

Het Radboud Scholarship Programme is een zeer selectief beurzenprogramma. Het biedt getalenteerde, zeer gemotiveerde, niet-EER studenten met uitstekende studieresultaten de mogelijkheid om een beurs te krijgen voor een volledige Engelstalige masteropleiding aan de Radboud Universiteit.

Dekking

Een Radboud Scholarship verlaagt je collegegeld naar €2.530,-. Bijvoorbeeld: een beurshouder in 2024/2025 betaalt slechts €2.530,- collegegeld in plaats van €17.000,-. De beurs dekt ook de kosten voor visum, verblijfsvergunning, ziektekostenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering voor je verblijf in Nederland (Aon Student Insurance). De kosten voor levensonderhoud in Nederland worden niet gedekt door deze beurs.

Voor 2024/2025 zijn maximaal 28 Radboud Scholarships beschikbaar: Faculteit der Letteren (2), Faculteit der Rechtsgeleerdheid (5), Faculteit der Managementwetenschappen (4), Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (2), Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (11), Faculteit der Sociale Wetenschappen (4).

Aanvullende informatie

 • Als je wordt geselecteerd als beursontvanger en je wordt toegelaten tot een tweejarige masteropleiding: om opnieuw in aanmerking te komen voor de beurs voor het tweede jaar, moet je alle vakken van het eerste jaar hebben gehaald.
 • Het Radboud Scholarship kan niet worden gecombineerd met het Radboud Encouragement Scholarship of het Fulbright-Radboud Scholarship. Als je in aanmerking komt, kun je meer dan één beurs aanvragen, maar er wordt slechts één beurs toegekend. Houd er echter rekening mee dat je niet zowel het Radboud Scholarship Programme als de Radboud Encouragement Scholarship kunt aanvragen, maar slechts één van de twee.
 • Het Radboud Scholarship kan gecombineerd worden met het NL Scholarship
Type
Studiebeurs
Landen of regio's
Alle niet-EU/niet-EER landen
Duur van studiebeurs
Nominale duur van de masteropleiding
Dekking studiebeurs
Gedeeltelijke studiebeurs
Betrokken faculteit
Faculteit der Letteren, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Faculteit der Managementwetenschappen, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Voorwaarden

Alle Engelstalige masteropleidingen komen in aanmerking voor het Radboud Scholarship Programme (met uitzondering van Erasmus Mundus masteropleidingen en joint-degree masteropleidingen).

Je komt alleen in aanmerking voor een Radboud Scholarship als je:

 1. in het bezit bent van een niet-EU/niet-EER paspoort.
 2. om andere redenen niet in aanmerking komt voor het lagere EER collegegeld.
 3. een buiten Nederland behaalde bachelor hebt (gaat behalen), geen in Nederland behaalde diploma's hebt en geen vooropleiding in Nederland hebt genoten (uitwisselingsprogramma's uitgesloten, mits onderdeel van de buiten Nederland behaalde bachelor).
 4. voldoet aan de Engelse taalvaardigheidseis voor de masteropleiding van je keuze.
 5. volledig toegelaten bent tot de Engelstalige masteropleiding die start op 1 september 2024 zoals vermeld in de formele toelatingsbrief.
 6. kunt voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een visum voor Nederland.
 7. ingeschreven staat aan de Radboud Universiteit als voltijdstudent voor het studiejaar en de masteropleiding waarvoor de beurs wordt toegekend.

Aanmelden

Je kunt een aanvraag indienen door tijdens je aanvraag voor toelating tot een masteropleiding in het OSIRIS Application systeem aan te geven dat je een Radboud Scholarship wilt aanvragen. Je wordt dan gevraagd drie aanvullende documenten te uploaden: twee referentiebrieven en een curriculum vitae. Als je deze documenten al hebt geüpload voor de masteraanmelding, kun je dezelfde documenten opnieuw uploaden voor je beursaanvraag.

De selectie voor de beurs en de toelating tot de masteropleiding zijn twee aparte processen: toelating tot de masteropleiding impliceert geen selectie voor de beurs.

Deadline
De aanmelddeadline is verlopen. De nieuwe ronde gaat van start in oktober 2024. De hoogte van de beurs in 2025-2026 wordt later bekend gemaakt.

Je wordt uiterlijk medio april 2024 (datum onder voorbehoud) door de afdeling Student Life and International Mobility geïnformeerd over de definitieve beslissing met betrekking tot jouw aanvraag voor een Radboud Scholarship.

Oorspronkelijke deadline:
Je moet je aanmelding uiterlijk 31 januari 2024 23:59 CEST in het online OSIRIS Application systeem hebben ingediend. Daarna wordt je OSIRIS Application gecontroleerd door Student Admissions van de Radboud Universiteit en naar je teruggestuurd voor betaling van de administratiekosten en voor eventuele onjuiste, onleesbare of ontbrekende documenten in je aanvraag. Je moet je aanvraag zo snel mogelijk opnieuw indienen. Vervolgens moet je aanmelding uiterlijk op 14 februari 2024 23:59 CEST volledig zijn. Houd er rekening mee dat onvolledige aanvragen niet in aanmerking komen voor de scholarship selectie.

We raden je aan om ook je bewijs van Engelse taalvaardigheid vóór de deadline van 14 februari 2024 in te leveren.
Selectieprocedure

De beursontvangers worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:

Academische uitmuntendheid

 • Uitstekende studieresultaten in je huidige vakgebied, bijvoorbeeld door cijfers, testscores, publicaties.
 • Relevantie van je vorige graad voor de master.
 • De ranking van de universiteit waar je je vorige graad(pen) behaalde.

Ambitie

 • De kwaliteit en relevantie van je motivatiebrief voor de masteropleiding.
 • Je toont ambitie, gebaseerd op eerdere prestaties, prestaties en werk in het relevante studiegebied
 • Levenservaring en/of buitenschoolse activiteiten zoals stages of vrijwilligerswerk.

Referenties

 • Kwaliteit van de aanbevelingen in de twee referentiebrieven, bij voorkeur twee academische referenties, zie deze referentierichtlijnen.

Alle studenten die zich aanmelden voor een Radboud Scholarship worden individueel beoordeeld door de selectiecommissie van de faculteit waar ze zich hebben aangemeld. Deze selectie vindt plaats op basis van de hierboven genoemde criteria. Faculteiten kunnen hun selectie ook op andere criteria baseren; sommige opleidingen houden bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken.

 

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over het beurzenprogramma kun je contact opnemen met team Student Life en International Mobility via scholarships [at] ru.nl (scholarships[at]ru[dot]nl). Gebruik dit e-mailadres niet voor de aanmelding.

Deze beurs wordt gefinancierd door het Profileringsfonds van de Radboud Universiteit. Als zodanig zijn de eisen van de beurs in overeenstemming met de reglementen van het Profileringsfonds.

Betrokken organisatie