Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Start je studie met skills

Start je studie met skills is een programma voor studenten die zich na het vwo voor het eerst hebben ingeschreven voor een studie aan de Radboud Universiteit. Het doel van dit programma is om het jaar te starten met een boost! Je leert de universiteit kennen en krijgt verschillende colleges en workshops over onderwerpen als samenwerken, academisch schrijven, leerstrategieën en motivatie. Lees hieronder meer over het programma.

Dit jaar wordt het programma aangeboden aan studenten die zich hebben aangemeld voor een studie bij de volgende faculteiten:

  • Sociale Wetenschappen
  • Letteren
  • Managementwetenschappen
  • Rechtsgeleerdheid
  • Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

​Het programma wordt twee keer gedraaid: de eerste keer van maandag 14 t/m woensdag 16 augustus en de tweede keer van woensdag 16 t/m vrijdag 18 augustus. De inschrijvingen worden in juni geopend.

De inschrijfkosten zijn 20 euro per persoon, het programma is gratis.

Dag 1

Hoorcollege Kennis maken met de academische cultuur

Maak kennis met elkaar en met de universiteit. Wat is een universiteit eigenlijk? Wat zijn de verschillen met een middelbare school? Wat kun jij verwachten van het onderwijs, de docenten, de (academische) cultuur. En wat verwachten wij van jou?

Door: Casper Kirkels van de Radboud Honours Academy

Interactieve sessie Verschil tussen het vwo en de universiteit

Ouderejaars studenten vertellen over hun eigen ervaringen met het verschil tussen het vwo en de universiteit: het soort onderwijs, verschillen tussen werkvormen op de uni (practica, hoorcolleges, werkgroepen). Ook geven ze tips over hoe je het onderwijs en het studeren het beste kunt aanpakken.

Door: Studenten van de Radboud Universiteit

Campusrondleiding

Tijdens de campusrondleiding leer je vast de weg kennen op de universiteit. In welke gebouwen ga je college krijgen? Waar kun je fijn zelf studeren? Maar ook: waar moet je heen als je een probleem hebt met je vakken? Of waar moet je zijn als je een nieuwe taal wil leren?

Door: Studenten van de Radboud Universiteit

IMG_2608 - CMS

Hoorcollege Onderzoek doen op de universiteit

Onderzoek doen aan de universiteit gaat over theorie en over data ophalen, analyseren en inzichten communiceren. Het doel van onderzoek is ‘iets’ beter te beschrijven, vaak ook om te verklaren wat er aan de hand is en liefst voorspellen of beïnvloeden wat er gaat gebeuren. Als het om gedrag van mensen gaat, is voorspellen en beïnvloeden moeilijk. In dit college kijken we naar verschillende voorbeelden van onderzoek, verrassende uitkomsten en – meer en minder gelukte – pogingen om gedrag te sturen.

Door: prof. dr. Etiënne A.J.A. Rouwette

Workshop Kennismaken met elkaars studievaardigheden en capaciteiten

In deze workshop maak je verder kennis met het programma en je medestarters waar je de komende dagen samen mee aan de slag gaat. En zij met jou!

Door: Jonge Helden Academie

Dag 2

Interactief college Kernkwaliteiten in je studie

Het is belangrijk dat je aan het begin van je studie stilstaat bij je kernkwaliteiten die je al hebt verworven op het vwo en hoe je die kunt gebruiken in je academische opleiding. Als je weet wat jouw kernkwaliteiten zijn, helpt dat bij het maken van keuzes voor de studierichting die je op wilt, voor bepaalde vakken die je wilt volgen, voor een (extra) minor of bij de keuze voor een masteropleiding. Omdat het goed is daar aan het begin van je studie bij stil te staan, krijg je door middel van dit interactief college inzicht in je eigen kernkwaliteiten, je ‘kapitaal’ en hoe je dat bij het maken van keuzes kunt verzilveren.

Door: Dagmar Heldens

Workshop Leerstrategieën

In deze workshop wordt ingegaan op leerstrategieën: hoe pak je leren aan, wat leer je als je een bepaalde strategie toepast? Hoe leerde je op het vwo en hoe denk je te gaan leren op de universiteit? Hoe hangen leerstrategieën (je aanpak) samen met de toetsvorm die je gaat krijgen (bijv. meerkeuzevragen, essay schrijven, open boek tentamen, etc)?

Door: Rosalie Reede van de Radboud Docenten Academie

Werkcollege Academisch Schrijven

In deze workshop blik je vooruit op je eerste schrijfopdracht op de universiteit. Welke eisen worden gesteld aan een academische schrijfopdracht en hoe verschillen die van een werkstuk op de middelbare school? Hoe formuleer je een goede probleemstelling en onderzoeksvraag? Hoe krijg je een duidelijke structuur in je tekst? En hoe zorg je voor een passende academische stijl? Door in discussie te gaan over deze vragen, kom je straks goed voorbereid aan de start.

Door: Jochem Kruit, Radboud Writing Lab

Workshop Studeren op jouw eigen manier

Geen twee mensen zijn exact hetzelfde, je bent uniek! Daarom gaan we in het 1e deel van deze workshop aan de slag met jouw eigen unieke combinatie van genen, opvoeding, ervaringen en de effecten van die ervaringen op je individu. Welke nuttige eigenschappen geeft je dat en welke valkuilen heb jij in het starten met je studie dit jaar?

In het 2e deel ga je aan de slag met hoe je je bevorderende eigenschappen kunt benutten in het studeren en hoe je belemmerende factoren kunt neutraliseren of vermijden. Zodat jij kunt studeren op jouw eigen manier!

Door: Jonge Helden Academie

Interactief college Leerervaringen op de universiteit en persoonlijke ontwikkeling

Ouderejaars studenten vertellen over hun persoonlijke ervaringen en ontwikkeling op de universiteit. Tegen welke problemen liepen ze aan, hoe kwam dat, hoe hebben ze dat opgelost, welke hulp hebben ze hierbij gehad? Op de universiteit is het belangrijk dat je zelf initiatief neemt als er iets misloopt met je studie. Ook buiten de universiteit om moet je initiatief nemen om sociale contacten op te bouwen, een leuk huis vinden, sportvereniging uitzoeken etc. Ouderejaars geven tips hoe je als beginnende student zelf stappen moet nemen in de richting die jij belangrijk vindt of wil ontdekken.

Door: Studenten van de Radboud Universiteit

Dag 3

Hoorcollege Studiehouding, zelfmanagement en regie over studieloopbaan

Studenten die problemen ervaren op de universiteit hebben vaak moeiteloos de middelbare school doorlopen. Vaak zegt zo’n student “ik heb nooit geleerd om te leren”, waarna hij op zoek gaat naar technieken en strategieën om dit hiaat op te vullen. Dergelijke studenten hebben echter maar ten dele gelijk. Een wezenlijk deel van succesvol studeren heeft te maken met de juiste attitude in plaats van specifieke technieken en strategieën. Deze attitude kenmerkt zich door een hoge mate van regisseurschap en uit zich in het vermogen om, met vallen en opstaan(!), je opvattingen en werkwijze te ontwikkelen. In deze workshop wordt uitgelegd en ervaren (!) hoe regie over het leren er uitziet, welke acties dit vermogen stimuleren en welke het ondergraven.

Door: André Baars, Radboud Student Support

Workshop Samenwerken

Samenwerken wordt gezien als een belangrijke competentie omdat het een efficiënte manier is om doelen te bereiken. Ook tijdens je studie zal er een beroep op je samenwerkingsvaardigheden worden gedaan. Misschien is dat wel de kern van carrière maken: succesvol omgaan met andere mensen.

Het is handig om in de samenwerking en communicatie rekening te houden met het gedrag van anderen. Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig?

In deze sessie krijg je op een (inter)actieve manier inzicht in de verschillende communicatieve aspecten, die van belang zijn om tot een goede onderlinge samenwerking te komen. Denk aan luisteren, vertrouwen, feedback geven en ontvangen, duidelijkheid en heldere afspraken.

Door: Angelique Reijntjes

Werkcollege Hoe lees je een wetenschappelijk artikel?

Wetenschappelijke teksten lang, saai, en ingewikkeld? Dat hoeft niet! Na het volgen van deze workshop weet jij je weg te vinden in zo’n tekst en kun je efficiënt en doelgericht lezen, zodat je succesvol aan je studie begint!

Door: Myrte van Hilten

Workshop Jouw oogst en actieplan voor dit jaar

Op het einde van deze drie dagen gaan we je helpen om jouw persoonlijke oogst van dit programma op te tekenen en daar jouw eigen actieplan voor dit jaar van te maken. Zo ga je optimaal voorbereid van start met je studie! Want zoals Confucius het treffend stelde:

“Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken”.

Door: Jonge Helden Academie

Workshop Motivatie

In deze workshop reflecteer je vanuit de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan op je eigen motivatie. Hoe was je gemotiveerd op de middelbare school en hoe ziet je motivatie eruit bij je nieuwe studie? Op welke manier zou je gemotiveerd willen worden?

Door: Rens Eikholt van de Radboud Docenten Academie

Vragen?

Voor vragen over het programma Start je studie met skills of de weg er naar toe, kun je contact opnemen met studenten van Team Studievoorlichting van de Radboud Universiteit. Anne, Geertje, Greet, Yrsa, Karsten en Gaby helpen je graag verder.

Meer informatie over een goede start van je studie?

Begin jij in september aan een opleiding bij de Radboud Universiteit? Lees dan nu alle informatie die je helpt bij een goed begin van je studie.