Reizend DNA-lab bioinformatica

De Reizende DNA-labs laten leerlingen zelf aan de slag gaan met DNA-onderzoek. Omdat bioinformatica vaak niet expliciet behandeld wordt in de klas en de leerlingen niet bekend zijn met het vakgebied, wil het Nijmeegs DNA-lab de brug slaan tussen alle genomics data, de computer, en de onderzoeksvragen die hiermee beantwoord kunnen worden. 

De begrippen die behandeld worden hebben betrekking tot de moleculaire biologie, dus het genoom, DNA, genen, RNA, eiwitten en moleculaire pathways. De principes om het practicum goed te begrijpen zijn daarnaast onderdeel van het CE/SE curriculum op middelbare scholen (HAVO/VWO). 


Looking for English teaching materials? Visit DNA Labs on the Road.

Lesmaterialen

Er zijn verschillende lessen beschikbaar. Voor de uitvoering van deze lessen zijn computers benodigd. De lessen laten leerlingen zelf aan de slag gaan met DNA-onderzoek. Er zijn lessen onder begeleiding van een student-assistent beschikbaar, maar ook aanvullend lesmateriaal dat je zelf kunt gebruiken. 

Onder begeleiding van een student-assistent

Via de landelijke website van de Reizende DNA-labs kun je een practicum boeken op een zelf gekozen datum en tijd. Voor de betreffende dag regel je zelf een computerlokaal of regulier lokaal met laptops op jouw school. Één student komt langs om een blokuur practicum te verzorgen. Je hoeft hiervoor verder alleen maar de voorbereidende en afsluitende lessen te geven. Aan deze gastlessen zijn geen kosten verbonden. Alle lessen zijn geschikt voor 5 havo/vwo en 6 vwo. Mocht je een erg gemotiveerde 4 vwo-klas hebben (of een talenten/verdiepingsklas o.i.d.) zijn die natuurlijk zeer welkom!

Zelfstandig uitvoerbaar lesmateriaal

Hieronder vind je lesmateriaal dat je zelfstandig uit kunt voeren met jouw klas. Daarnaast is het materiaal een goede aanvulling op de begeleide practica. De handleidingen voor leerlingen zijn per practicum te downloaden. Voor de docentenhandleiding kun je mailen naar nijmegen [at] dnalabs.nl (nijmegen[at]dnalabs[dot]nl).