Didactische leidraad voor onderzoekend leren

In de 'Leidraad onderzoekend leren' staat stap voor stap beschreven hoe je een project rondom onderzoekend leren in de klas kunt uitvoeren volgens de zevenstappendidactiek van Van Graft en Kemmers. De leidraad is als boek uitgebracht en is digitaal te raadplegen via wetenschapdeklasin.nl of als fysiek exemplaar te bestellen.

Inhoud

Het boek vormt een bron van informatie over de didactiek van onderzoekend leren. Praktische tips en verhelderende voorbeelden helpen leerkrachten om de zeven stappen van onderzoekend leren met leerlingen te doorlopen. 

Voorbereiding

Goede voorbereiding is een belangrijk onderdeel van een succesvol project onderzoekend leren. De leerlingen stellen zichzelf de vraag hoe een onderzoeker eruit ziet en wat zij of hij doet. De leidraad biedt o.a. handvatten bij het maken van een lessenoverzicht en het bespreken van de zeven stappen van onderzoekend leren.

Rol van de leerkracht

Onderzoekend leren vraagt een actieve rol van de leerling én de leerkracht. Nieuwsgierigheid is de basis van de vragen die de leerlingen formuleren. Een belangrijke rol van de leraar is deze nieuwsgierigheid zo goed mogelijk te prikkelen. ‘Leidraad onderzoekend leren’ biedt handvatten om een onderzoekend klimaat in de klas te creëren met onder andere voorbeeldvragen om de leerlingen in het leerproces te begeleiden.

De didactiek: Stap voor stap

De zeven stappen van onderzoekend leren volgen de empirische cyclus, die de basis vormt van wetenschappelijk onderzoek. Van het introduceren en verkennen van een onderzoeksthema, via het vragen en onderzoeken, tot het concluderen, presenteren en reflecteren, ‘Leidraad onderzoekend leren’ bevat een helder overzicht. Het legt alle stappen van de cyclus uit en laat zien hoe je deze in de klas kunt uitvoeren. Het is daarmee een handzaam naslagwerk voor leerkrachten om een onderzoekende houding te cultiveren in de klas.

Kosten en bestellen

Hier vind je de prijslijst van onze materialen en het bestelformulier. Alle prijzen zijn inclusief BTW en zijn van toepassing per 25 januari 2023. Bestel de boeken via het bestelformulier.

Leidraad Onderzoekend leren
Los exemplaar€17,50
Indien besteld met 1 of meerdere boeken uit de boekenreeks€7,50
Verzendkosten
Binnen Nederland: 1 of 2 boeken€3,95
Binnen Nederland: 3 of meer boeken€7,50
Naar België: 1 t/m 4 boeken€13,00
Naar België: 5 t/m 10 boeken€19,50
Naar België: 11 of meer boeken€25,00