Lesboekje nieuwsgierigheid stimuleren

In het lesboekje '7x nieuwsgierig' staan zeven korte activiteiten die leerkrachten kunnen inzetten om leerlingen nieuwsgierig te maken. Deze activiteiten zijn toepasselijk bij allerlei thema’s, waaronder bij projecten onderzoekend leren. In het boekje beschrijven we voorbeelden bij drie verschillende thema’s. De activiteiten zijn te gebruiken in alle groepen (onderbouw en bovenbouw); de genoemde voorbeelden bij de projecten onderzoekend leren zijn voor groep 5-8 geschikt.

Het boekje is digitaal te raadplegen via www.wetenschapdeklasin.nl of voor €5,00 (incl. verzendkosten) verkrijgbaar via het bestelformulier.