Radboud Science Teams

Elk jaar werken drie Radboud Science Teams aan een project die basisschoolleerlingen kunnen inspireren om zelf onderzoek te doen. Wil je met bovenbouwklas(sen) van jouw school in het voorjaar van 2024 meedoen met een van de projecten?

De Radboud Science Teams, gevormd uit toponderzoekers en leraren, werken samen aan een project voor het basisonderwijs. De thema's van de projecten zijn gebaseerd op het onderzoek van de winnaars van de Radboud Science Awards. Het doel is om activiteiten te organiseren die leerlingen inspireren om zelf hun eigen onderzoeksvragen te formuleren en deze vervolgens te onderzoeken.

Nu de thema's bekijken 

Mee doen met jouw klas?

Door mee te doen aan de Radboud Science Teams krijg je als leraar de unieke kans om samen met toponderzoekers van de Radboud Universiteit lesmateriaal te ontwikkelen voor het basisonderwijs. Binnen het Radboud Science Team ontwikkel je activiteiten bij het thema dat vragen oproept en leerlingen uitdaagt om zelf onderzoek te doen. Deze activiteiten voeren jij en je collega’s uit in de klas. Je ervaart hoe enthousiast en nieuwsgierig de leerlingen met een voor hen totaal nieuw onderwerp aan de slag gaan. 

Voorwaarden

Scholen op max. 45 minuten reistijd vanaf Nijmegen komen in aanmerking. De plaatsen voor deelname per project zijn beperkt. Deelname is kosteloos.

infowkru [at] ru.nl (Meld je aan)

Samenstelling Radboud Science Teams

Radboud Science Teams bestaan uit de winnaar(s) van de Radboud Science Award, één of twee andere onderzoekers en twee of drie leraren uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Het Wetenschapsknooppunt is projectleider en begeleidt de teams bij de ontwikkeling van activiteiten en waarborgt dat deze een goede basis leggen voor onderzoekend leren.

Projecten in de klas 2023 - 2024

Zoekende computers

Dit Radboud Science Teams-project bestaat uit een aantal activiteiten die leerlingen inzicht geven in hoe internetzoekmachines en aanbevelingssystemen werken door ze na te bootsen.

Gewetensvolle taal

Dit Radboud Science Teams-project gaat over de rol van taal en accenten bij het maken van morele keuzes. Leerlingen leren over accenten en morele dilemma's en doen hier zelf onderzoek naar.

Communiceren met geur

In dit Radboud Science Teams-project onderzoeken leerlingen verschillende aspecten van geur door geuren te ruiken, te verzamelen, te vergelijken en te mengen. Zo leren ze over de sociale werking van geur.

Kennismaken met de projecten

Bij de uitreiking van de Radboud Science Awards geven de drie winnaars ieder een korte kinderlezing over hun onderzoek. De uitreiking is in de Aula van de Radboud Universiteit, op woensdag 22 november 2023, 10u. Aanmelden is niet nodig.

Uitreiking Radboud Science Awards 2023